Lys Bùi


Lys Bùi (b.1989, Vietnam) is an illustrator and printmaker alternates between New York and Sai Gon. Lys received her MFA Illustration at School of Visual Arts, New York in 2016 and worked as a production assistant for Takashi Murakami in his New York studio in 2018. Lys has been experimenting with different materials and techniques as a printmaker. Her illustrations feature city identities, the culture of her homeland, and her experience as an artist living in New York. She has produced several publications and participated in numerous group and solo shows including ‘Crying Child’ at SVA gallery, New York, and ‘The Primacy of Drawing’ at MoT+++, Ho Chi Minh City both in 2015, as well as ‘Untitled yet’ at Art Mora, New York in 2016, and exhibitions at inpages and Coeverything in Vietnam in 2017. In 2019, she held her solo show Saigon Boulevard, and published an art book of the same name, in collaboration with Kho Muc studio.

--

Lys Bùi (sn.1989, Việt Nam) là một hoạ sĩ minh hoạ và thiết kế in sống giữa New York và Sài Gòn. Lys nhận bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Trường Nghệ thuật Thị giác New York năm 2016, sau đó làm trợ lý sản xuất cho nghệ sĩ Takashi Murakami ở studio New York của ông trong năm 2018. Trong quá trình thiết kế in ấn, Lys đã thử nghiệm với nhiều chất liệu và kỹ thuật khác nhau. Các minh hoạ của cô xoay quanh chủ đề căn tính đô thị, văn hoá quê hương, và trải nghiệm của một nghệ sĩ sống ở New York. Cô đã góp mặt vào nhiều ấn phẩm cũng như cô số triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm, bao gồm ‘Crying Child’ ở SVA gallery, New York, ‘The Primacy of Drawing’ ở MoT+++, TP. Hồ Chí Minh (2015), ‘Untitled yet’ ở Art Mora, New York (2016), và triển lãm ở inpages và Coeverything tại Vietnam (2017). Năm 2019, cô tổ chức triển lãm cá nhân Saigon Boulevard, và hợp tác với Khô Mực Studio để xuất bản một cuốn sách nghệ thuật cùng tên.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.