MORNING HOUSEPainting
Acrylic on cardboard
40 x 60 cm
Nguyễn Việt Cường
Contemporary Art

I drew an electronics store in Saigon. Unfortunately, because of social distancing, the store had to shut down its business. Afterward, the store owner took advantage of their space to gather relief goods and sent necessities to his customers and those facing difficulty.Sai Gon Box is a small project that I did during the lockdown period in Saigon during the COVID-19 pandemic. I used my personal perspective and drew how Saigon looked during these pandemic days on a cardboard box. These are relief boxes from online orders that I had received. Being restricted from going outside has given me time to turn inward and observe and self-reflect. This reflection has helped me light up my creative energy for the idea for this project.

(Text courtesy of the artist)
 
--

Họa phẩm
Acrylic trên giấy carton
40 x 60 cm
Nguyễn Việt Cường
Nghệ Thuật Đương Đại


Tôi vẽ lại một cửa hàng bán đồ điện tử ở Sài Gòn. Vì bị giãn cách nên cửa tiệm không kinh doanh được, sau đó chủ cửa hàng đã tận dụng mặt bằng thành nơi tập kết hàng cứu trợ, để gởi tặng nhu yếu phẩm đến khách hàng của mình và những người gặp khó khăn.

Sài Gòn Hộp là một dự án nhỏ, tôi thực hiện trong thời điểm Sài Gòn bị chia cắt vì dịch Covid. Tôi sử dụng góc nhìn của riêng mình và vẽ những bức tranh về Sài Gòn những ngày này trên thùng carton. Đây là những chiếc Thùng hàng cứu trợ, thùng hàng online mà tôi đã thu nhặt được. Việc bị hạn chế ra ngoài đã cho tôi thời gian để “quay vào bên trong” để quan sát và quán chiếu bản thân. Nó đã giúp tôi khơi gợi năng lượng sáng tạo và có ý tưởng để thực hiện dự án này. 

(Văn bản của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.