Mañjuśrī / Văn Thù Bồ Tát


2020
Sculpture
Ceramic and light on wood and metal mount
43.5 cm x 34 cm x 9.5 cm
Nguyen Duc Phuong
Contemporary Art


The work is a combination of religious sculpture and light fixture, two mediums that frequently appear in Nguyễn Đức Phương’s practice. The ceramic constitutes a small, yet central, component of the work. As the title suggests, the ceramic figurine represents Mañjuśrī - one of the most illustrious bodhisattvas - here humorously depicted as an endearing and naive-looking miniature. Traditionally, Mañjuśrī often appears riding a blue lion or standing triumphant atop a lion’s skin. This iconography points to the human mind being akin to a wild beast that one can only tame through patience and wisdom.

As an artist, Nguyễn Đức Phương’s work often teethers with folk art. It is profuse with a knowledge of vernacular traditions, folklore, and Vietnamese mythology combined with candid figurative shapes and a sense of flatness often found in folk drawings. Characteristic of the works he produces at Lồ - his studio in Hanoi - Mañjuśrī is composed of various discarded materials that he collects and repurposes, adorning them with ceramic creations or illustrations.

--

2020
Điêu khắc

43.5 cm x 34 cm x 9.5 cm
Nguyễn Đức Phương
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm là sự kết hợp giữa điêu khắc tôn giáo và đèn chiếu sáng, hai chất liệu thường xuyên xuất hiện trong tác phẩm của Nguyễn Đức Phương. Gốm tạo thành một thành phần nhỏ, nhưng trung tâm của tác phẩm. Như tiêu đề cho thấy, bức tượng bằng gốm tượng trưng cho Mañjuśrī - một trong những vị Bồ tát lừng lẫy nhất - ở đây được mô tả một cách hài hước như một bức tranh thu nhỏ đáng yêu và ngây thơ. Theo truyền thống, Mañjuśrī thường xuất hiện cưỡi một con sư tử xanh hoặc đứng trên một con sư tử. Biểu tượng này chỉ ra tâm trí con người giống như một con thú hoang dã mà người ta chỉ có thể thuần hóa bằng sự kiên nhẫn và khôn ngoan.

Với tư cách là một nghệ sĩ, tác phẩm của Nguyễn Đức Phương thường bắt nguồn từ nghệ thuật dân gian. Nó chứa đựng nhiều kiến thức về truyền thống bản địa, văn hóa dân gian và thần thoại Việt Nam kết hợp với hình dạng tượng hình chân thực và cảm giác phẳng thường thấy trong các bức vẽ dân gian. Đặc trưng của các tác phẩm anh ấy sản xuất tại Lồ - xưởng vẽ của anh ấy ở Hà Nội - Mañjuśrī là được làm từ các vật liệu bỏ đi khác nhau mà anh ấy thu thập và tái chế, tô điểm cho chúng bằng các tác phẩm hoặc minh họa bằng gốm sứ.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.