Marx.Weber.Hegel.Andme / Marx.Weber.Hegel.Vàtôi


2018
Video and Installation
Installation of one channel video, stone and paper powder
Dimensions variable
Trâm Carin Lương
Contemporary Art(Re)present – (Re)member is a series of works created by artist Trâm Carin Lương at A. Farm. The collection explores ideas of vision, recognition, and memories of historical forces that shape modern Vietnam. The artist works primarily with found objects in the city of Saigon – discarded philosophy books, damaged photographs, and wartime bullet shells – bringing them together to reflect on a rapidly changing society in the aftermath of conflict. The vantage point of the series is of a younger person urgently looking, although with immense impasses, for a history refracted by time, language, and different ways of seeing. Marx.Smith.Hegel.Andme zooms unabashedly on the artist’s own body, as she reduces discarded books to a smattering of granular forms. In seeing the marks of time and human forgetfulness as aesthetic abstraction, the works locate the aftermath of war as a site of hope and beauty, instead of desperation.

The eclectic collection poses the question of how, as both spectators and actors of global events, can we make present again stories of those before us, to represent and to make them once again member of our common history. (Text courtesy of the artist)

(Re)present – (Re)member was part of the End of Season 1 show at A. Farm in May 2018, where Trâm was a funded resident by the Nguyen Art Foundation.

--

2018
Video and Sắp đặt 
Sắp đặt video một kênh, đá, và bột giấy
Kích thước đa dạng
Trâm Carin Lương
Nghệ Thuật Đương Đại

(Re)present – (Re)member / Biểu (Tượng) – Hồi (Tưởng) là seri tác phẩm của nghệ sĩ Trâm Carin Lương ở A. Farm. Bộ tác phẩm bóc tách những ý niệm về cái nhìn, sự nhận diện, và ký ức về những thế lực nắn chỉnh dòng chảy lịch sử Việt Nam hiện đại. Nghệ sĩ chủ yếu sử dụng những đồ vật có sẵn mà cô bắt gặp ở Sài Gòn – những cuốn sách triết bỏ đi, những tấm ảnh hoen ố, và những vỏ đạn thời chiến – hòng phác hoạ bức tranh toàn cảnh của một xã hội hậu chiến đang thay đổi chóng mặt. Đằng sau seri là điểm nhìn của một người trẻ mải miết kiếm tìm, dù luôn đâm vào ngõ cụt, một lịch sử tán nhiễu dưới ảnh hưởng của thời gian, ngôn ngữ, và vô vàn cách nhìn khác nhau. Marx.Weber.Hegel.Vàtôi xoáy sâu một cách táo tợn vào cơ thể người nghệ sĩ trong lúc cô nghiền nát những cuốn sách bỏ đi thành bột. Thông qua việc nhận dạng những dấu ấn thời gian và coi sự lãng quên của con người như nét thẩm mỹ trừu tượng, tác phẩm phóng chiếu hình ảnh thời hậu chiến như một miền đất của cái đẹp và hy vọng, thay vì nỗi bi quan bế tắc.

Bộ tác phẩm chiết trung này đặt ra câu hỏi cho chúng ta, cả những người trực tiếp tham gia và những cá nhân đứng bên lề các sự kiện toàn cầu, rằng làm cách nào để ta có thể tái dựng câu chuyện của tiền nhân, hòng tái hiện và biến họ trở thành một phần của lịch sử chung nhân loại. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

(Re)present – (Re)member / Biểu (Tượng) – Hồi (Tưởng) là một phần của Triển lãm Cuối Mùa 1 tại A. Farm vào tháng Năm 2018 (Trâm là nghệ sĩ lưu trú do Quỹ Nguyễn Art tài trợ).

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.