Meditate / Thiền


1997
Painting
Watercolour on Do paper
80cm x 60cm
Nguyễn Quang Huy
Contemporary Art--

1997
Họa phẩm
Mực, màu nước trên giấy Dó
80cm x 60cm
Nguyễn Quang Huy
Nghệ Thuật Đương Đại


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.