Military post soldier / Lính binh trạm


1973
27 x 20 cm
Chu Thảo
War sketchesNguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.