Military post soldier / Lính binh trạm


1973
27 x 20 cm
Chu Thảo
War sketchesthe Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.