Mobile Military Medical Clinic during the period when the enemy is defoliating U Minh Forest/1970


2020
Photography
Digital print on archival paper
60 x 60 cm
Võ An Khánh
Contemporary Art
--

2010
Nhiếp ảnh

In kỹ thuật số trên giấy lưu trữ
60 x 60 cm
Võ An Khánh
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.