Moulds and Models 1 / Khuôn và Mẫu 1


2016
Sculpture
Ceramic and glaze
60 x 44 x 28 cm
Nguyễn Quốc Chánh
Contemporary ArtAttentive to the position of Biên Hoà ceramics in global and nationalist imaginings, Chánh writes in his artist’s statement, “Rather than nostalgic reproductions or subcontracted production, I make use of local clay, glazes, and techniques to evoke Biên Hoà’s eclectic tendencies blurring the boundaries between artisanal craft and art, between sentiment and concept.”

For Nguyễn Quốc Chánh to align his latest series of ceramic sculptures with the idea of a ‘Guerilla’ mentality, is to place them firmly within Vietnamese history and cultural memory. To understand this process, just swap the image of a jungle soldier, living opportunistically within their environment and replace it with an artist whose materials are found and requisitioned. What emerges are assemblages that fuse multiple symbols, removing them of their positions in conventions that produce individual hegemonic meanings. At a glance, it seems chaotic, but the Guerrilla is always forced to deal in chaos until balance is reached. As Chánh himself suggests, balance is the mouse that skitters between conventional lines and the cat is yet to swallow it.

If the pieces tell a story, then it is one that transcends the confinements of genre and style. We can see that the moulds have diverse influences: folkloric symbols in Dong Ho woodcut paintings, the serene faces of The Bayon at Angkor Thom and Easter Island. Often, they are not made by Chánh himself, but were found – gathering dust in his adopted studio in Biên Hoà. In this way, the pieces proceed from multiple histories and are shaped by generations of artisans in different cultural and political contexts. In Chánh’s Guerrilla operation, they now become material for new purposes, positioned alongside more contemporary symbols on a shared substrate: casts of credit cards, face moulds of football-playing children and images borrowed from the high relief facets of Ben Thanh Market. In collecting these tools, Chánh acts as a gatherer and a disruptor. The recognisable motifs must exist in relation to each other and are rendered unfamiliar in a state of disorder and uncertainty. A surreal and alluring effect is achieved. (Text courtesy of the artist)

--

2016
Điêu khắc
Gốm tráng men
60 x 44 x 28 cm
Nguyễn Quốc Chánh
Nghệ Thuật Đương Đại

Vốn nhận thức rõ những hình dung mường tượng về gốm Biên Hoà trong và ngoài nước, Chánh viết trong lời tựa cho tác phẩm, “Thay vì ôm ấp hoài niệm hay sản xuất theo đơn hàng, tôi chọn sử dụng đất sét, men, cũng như kỹ thuật địa phương để khơi gợi lại tâm thế ‘chiết trung’ của nghề gốm Biên Hoà, xoá nhoà ranh giới giữa mỹ nghệ và mỹ thuật, giữa xúc cảm và ý niệm.”

Khi Nguyễn Quốc Chánh nhào nặn sê ri điêu khắc gốm mới đây của anh với tư tưởng ‘Du kích’, anh đã tạo ra vị thế vững chãi cho các tác phẩm của mình trong ký ức lịch sử và văn hoá Việt Nam. Để thấu hiểu quá trình này, ta hãy cứ hoán đổi hình ảnh một người lính ẩn náu trong rừng rậm chờ cơ hội với hình ảnh người hoạ sĩ tìm lượm và trưng dụng những chất liệu có sẵn trong tự nhiên. Sau cùng, quá trình đó vừa kết tụ các biểu tượng đa dạng, vừa tách rời chúng khỏi lớp nghĩa đơn điệu mà các thể chế tục lệ áp đặt lên chúng. Thoạt trông, trưng bày nhìn có vẻ hỗn độn, nhưng bất cứ người Lính du kích nào cũng buộc phải đối mặt với hỗn loạn trước khi chạm đến thế cân bằng. Như chính Chánh đã nói, cân bằng là con chuột vẫn chạy rúc rích giữa những lằn ranh định sẵn bởi con mèo vẫn còn chưa xơi tái nó.

Nếu những tác phẩm này có thể kể chuyện, thì câu chuyện đó hẳn sẽ vươn lên khỏi những tù túng bó hẹp của phong cách và thể loại. Ta có thể thấy tầm đa dạng ảnh hưởng trong các khuôn gốm: từ những biểu tượng dân gian trong tranh khắc gỗ Đông Hồ đến những khuôn mặt Phật Bayon hiền từ ở Angkor Thom và Đảo Phục Sinh. Chánh thường không tự làm ra những chiếc khuôn này; trái lại, anh tìm thấy chúng đang bám bụi trong studio đi thuê ở Biên Hoà. Theo cách này, các tác phẩm của anh cũng vay mượn từ muôn vàn lịch sử khác nhau, nhào nặn qua tay bao thế hệ nghệ nhân đến từ những bối cảnh văn hoá chính trị khác biệt. trong chiến dịch Du kích của Chánh, chúng trở thành vật liệu với đời sống mới, song hành cùng những ký hiệu đương đại trên cùng lớp chất nền: những khuôn đúc hình thẻ tín dụng hay hình đầu những đứa trẻ chơi đá banh, cũng những hình ảnh mượn từ các tấm phù điêu đắp nổi trên mặt tiền Chợ Bến Thành. Trong lúc thu thập các công cụ này, Chánh đóng vai trò một nhà sưu tầm lẫn một kẻ đả phá. Những mô-típ dễ nhận này tuy tồn tại liên đới nhưng lại đồng loạt biến thành xa lạ qua bàn tay của sự vô trật tự mơ hồ. Qua đó, nghệ sĩ đạt đến cảnh thức hiệu ứng nghệ thuật trừu tượng và lôi cuốn. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.