Myth East Mist


2016
Video, Installation and Performance
Dimensions variable
Original location: ACC-Asian Culture Center, Gwangju, S.Korea, 2015-2016
Tuấn Mami
Contemporary ArtMyth East Mist is based on research about the Vietnamese community in S.Korea, where about 65,000 multicultural Vietnamese–Korean families live. Most of the families consist of Vietnamese brides who have come/brought to S.Korea to marry strange Korean man. Many brides bring their mothers from Vietnam to stay with them, who cannot speak the foreign language, have no friends, and remain isolated.

I rebuilt a grand mother bed room in gallery space where holding their story and homesick marks.

Also, from utilizing the Vietnamese old myths, I create a platform in the gallery space for 50 Vietnamese women in S.Korea where they not only enact a knitting ritual, but also where they can meet each other and share their stories.

The performance uses the ritual and hobby of knitting. As same as the mysterious stories in Vietnam wars about those women who knitted sweaters and scarves to send to their men as a symbol of protection and as a love message. (Text courtesy of the artist)

--

2016
Video, Sắp đặt and Trình diễn
Kích thước đa dạng
Nơi trưng bày ban đầu: ACC-Asian Culture Center, Gwangju, Hàn Quốc, 2015-2016
Tuấn Mami
Nghệ Thuật Đương Đại

Myth East Mist ra đời dựa trên nghiên cứu với cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc, nơi có khoảng 65,000 hộ gia đình Việt – Hàn sinh sống. Đa phần các gia đình này có mẹ/ vợ là cô dâu Việt đến/ mang sang Hàn Quốc để kết hôn với những người chồng Hàn xa lạ. Rất nhiều cô dâu trong đó đã đưa mẹ mình theo từ Việt Nam, những người không biết tiếng bản địa, không có bạn bè, và sống trong cô quạnh.

Tôi tái dựng lại căn phòng ngủ của một người mẹ trong số đó, tại không gian triển lãm nơi chứa đựng những câu chuyện nhớ quê của họ.

Đồng thời, lấy cảm hứng dựa trên truyện thần thoại Việt Nam, tôi tạo lập một không gian trong chỗ triển lãm cho 50 phụ nữ Việt ở Hàn Quốc gặp gỡ và trò chuyện, trong lúc cúng nhau chung tay thực hiện một nghi lễ đan lát.

Trình diễn kết hợp tính nghi lễ với sở thích đan lát, giống như những huyền thoại trong chiến tranh Việt Nam về những người phụ nữ đan áo len và khăn ấm cho chồng như biểu tượng chở che và thông điệp tình yêu. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.