NAF Welcomes Students from Fulbright University to the Art Exhibition at EMASI Nam Long


Students from Fulbright University visited NAF’s “People, Victory and Life after the War” exhibition at EMASI Nam Long. During the tour, NAF shared its view on using the exhibition as a learning process to help students and the public understand more about Vietnam’s art history and its social and political context. NAF encouraged students to establish a dialogue among different generations of artists, art lovers, and students.

--

Các sinh viên Đại học Fulbright đã tham quan buổi trưng bày “Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh” của NAF tại EMASI Nam Long. Trong chuyến tham quan, NAF đã chia sẻ quan điểm của mình về việc sử dụng triển lãm như một công cụ học tập để giúp sinh viên và công chúng hiểu thêm về lịch sử nghệ thuật của Việt Nam và bối cảnh xã hội và chính trị. NAF khuyến khích sinh viên thiết lập một cuộc đối thoại giữa các thế hệ nghệ sĩ, những người yêu nghệ thuật và sinh viên.


Dr. Sheryl Freeman, Managing Director of EMASI Nam Long, welcomes Fulbright University students to the exhibition at the school Tiến sĩ Sheryl Freeman, Giám đốc điều hành trường EMASI Nam Long, chào đón học sinh đại học Fulbright đến tham quan trưng bày nghệ thuật tại trường


Quynh Nguyen, Founder of the Nguyen Art Foundation shares her story and vision of managing NAF Quỳnh Nguyễn, Nhà sáng lập Nguyễn Art Foundation, chia sẻ về câu chuyện thành lập và tầm nhìn của NAF


Quynh Nguyen and Fulbright University students
Quỳnh Nguyễn và các học sinh trường đại học Fulbright


NAF staff tours students
Nhân viên NAF hướng dẫn học sinh tham quan trưng bày


Students read the curator’s note while seeing each art work in the exhibition Học sinh tham khảo ghi chú của giám tuyển trong khi tham quan trưng bày


Students listen to the explaination of “B29 Plane” painting Sinh viên lắng nghe giải thích về tác phẩm “Máy bay B29”


Students watch the video of the making of “AK47 vs M16”
Học sinh xem video minh họa quá trình sáng tác tác phẩm “AK47 và M16”
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.