Nam Quốc Sơn Hà (Mountain and Rivers of the Southern Country) / Vietnam's first Declaration of Independence 


2015
Sculpture
Marker on silk cocoon, wood and plexiglass box
50 x 10 x 10 cm
Cam Xanh
Contemporary Art
Cam Xanh uses the first of Vietnam’s four famous Declarations of Independence to demonstrate the instability of the geopolitical borders that define countries. Whilst the 10th century poem Nam Quoc Son Ha (Mountains and Rivers of the Southern Country), declaring Vietnam’s independence from the Chinese, references the physicality of ‘our’ land for which they are fighting, it is the emphasised emotional connection that makes it worth fighting for. The box of cocoons is just one of an unlimited edition. Small though it might be, it suggests an unfinished fight and has significant implications for Vietnam’s, as well as other previously occupied countries, continuing fight for autonomy and dominance in an increasingly globalised, still Western-led world. As a material the silk cocoon is strong despite being very fine, when unravelled it is almost invisible and yet one cocoon contains nearly one kilometre of thread. Like the silkworm, Southeast Asia has a history of being exploited but just as silk exports once played a major role in supporting the region’s economy, Cam Xanh uses the silk cocoon as a symbol to reflect countries such as Vietnam’s ever-expanding reach and presence on the world stage. The pieces’ varying appearance, as the cocoons are jostled in their boxes by the movement of each installation, only further demonstrates the passing of time and its accompaniment of unrelenting change. (Text courtesy of the artist)

--

2015
Điêu khắc

Bút dạ trên kén tằm, gỗ và hộp kính plexi
50 x 10 x 10 cm
Cam Xanh
Nghệ Thuật Đương Đại

Cam Xanh sử dụng bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong bốn bản tuyên ngôn của Việt Nam để thể hiện sự lung lay bất ổn của những đường biên địa chính trị bao quanh các quốc gia. Tuy rằng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà xoay quanh việc giành chủ quyền độc lập của đất nước khỏi tay Trung Quốc, chính kết nối cảm xúc giữa ta và đất mới làm tăng nhuệ khí ra trận. Chiếc hộp kén tằm chỉ là một trong số vô vàn tiêu bản. Dù nhỏ bé, mỗi chiếc kén tằm là ẩn dụ cho cuộc đấu tranh đòi chủ quyền vẫn đang tiếp diễn của Việt Nam và các quốc gia từng bị đô hộ trong một thế giới đang từng bước toàn cầu hoá nhưng vẫn nằm trong bàn tay thống trị của phương Tây. Sợi tơ tằm cũng là một chất liệu bền mặc dù vô cùng thanh mảnh; khi kéo ra, chúng gần như vô hình mặc dù một chiếc kén có thể kéo ra được một km sợi tơ. Như con tằm, Đông Nam Á cũng có một lịch sử bị bóc lột; tuy nhiên, cũng như việc xuất khẩu tơ tằm từng giữ vai trò quan trọng với nền kinh tế khu vực, Cam Xanh đã sử dụng kén tằm như biểu tượng cho các quốc gia như Việt Nam, luôn tìm cách vươn lên chứng tỏ vị thế của mình trên trường quốc tế. Hình khối của các hộp kén luôn biến chuyển mỗi khi rung lắc, càng thể hiện rõ hơn dòng chảy thời gian và sự thay đổi tất yếu. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.