Nguyễn Đức PhươngNguyễn Đức Phương (Phương Giò) (b.1982) graduated from the University of Fine Arts in Hanoi in 2007. He spent the next decade transferring his observations of contemporary Vietnam into visual objects, often employing natural materials such as soil, plant pigments and traditional papers. Nowadays, his practice spans ceramics, sculpture and painting with a strong penchant for traditional crafts in terms of production and local folk arts for visual inspiration. He also collects and restores old furniture and antiques which he decorates with humorous cartoons and sells in his Hanoi studio, Lồ.

--

Nguyễn Đức Phương (Phương Giò) (sn.1982) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2007. Anh đã dành cả thập kỷ tiếp theo để chuyển những quan sát về xã hội đương đại Việt Nam thành các vật thể trực quan, anh thường sử dụng các vật liệu tự nhiên như đất, bột màu thực vật và các loại giấy truyền thống. Ngày nay, các thực hành của anh trải dài từ gốm sứ, điêu khắc và hội họa với thiên hướng chủ đạo về việc sản xuất các tác phẩm thủ công truyền thống với cảm hứng thị giác được lấy từ nghệ thuật dân gian địa phương. Anh cũng sưu tầm và phục chế đồ nội thất cũ và đồ cổ mà anh trang trí bằng những bức tranh biếm họa hài hước và bán tại xưởng vẽ ở Hà Nội của mình, Lồ.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.