Nguyễn Huy An


Nguyễn Huy An (b.1982, Vietnam) uses his work to reflect on the emotive associations of everyday materials and their insights into memory and isolation. He graduated from the Hanoi Fine Art University, Vietnam in 2008, and co-founded the performance art collective The Appendix Group (Phụ Lục) in 2010. In addition to performance, Huy An’s minimalist and introspective concepts are expressed as installations, paintings and sculptures that mediate the artist’s desire to trace inwards towards the self and the psychology of human behaviour. Huy An spent six-months in Ho Chi Minh City, Vietnam with The Appendix Group as resident artists of MoT+++’s performance plus programme in 2018. He has participated in exhibitions, festivals and residencies across Asia and Europe.

--

Nguyễn Huy An (sn.1982, Việt Nam) sử dụng tác phẩm như lăng kính phản chiếu các khía cạnh xúc cảm trong những chất liệu đời thường và cách chúng hé mở cánh cửa vào ký ức và ly biệt. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Việt Nam vào năm 2008, sau đó trở thành thành viên đồng sáng lập nhóm Phụ Lục vào năm 2010. Ngoài trình diễn, những ý niệm tối giản và nội vấn của Huy An còn được thể hiện qua các tác phẩm sắp đặt, hội hoạ, và điêu khắc – cầu nối giữa mong muốn đi vào nội tại bản ngã của nghệ sĩ và tâm lý hành vi con người. Năm 2008, Huy An cũng đã dành sáu tháng cùng nhóm Phụ Lục ở TP. Hồ Chí minh, Việt Nam để tham gia lưu trú trong chương trình nghệ thuật trình diễn của MoT+++. Anh đã tham gia vào các triển lãm, lễ hội nghệ thuật, và lưu trú ở châu Á và châu Âu.

--

Studio Visit with Nguyễn Huy AnQuynh Nguyen, Founder of Nguyen Art Foundation, and Thy Nguyen, Project Manager of Nguyen Art Foundation, visited Nguyễn Huy An in his Hanoi studio on 28 November 2020. Huy An shared how his art career started, his practice, the artists who inspired him, the process of making A Ă Â and Study of The Fluctuation of a Shadow, and the afterthoughts that he puts in his works.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collectionFeaturing: Nguyễn Huy An; Quynh Nguyen (Founder Nguyen Art Foundation); Thy Nguyen (Special Projects Nguyen Art Foundation).

Direction: Ta Minh Duc, Tra My Nguyen
Research and Production: MoT+++, Tra My Nguyen, Alessandra Dias
Photography: Ta Minh Duc
Sound: Nguyen Duc Thanh
Light: Nguyen Duc Anh
Translation: Chau Hoang


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.