Nguyen Manh Hung


Nguyen Manh Hung (b.1976) currently lives and works in Ho Chi Minh City. He’s got Bachelor of Fine Arts, University of Fine Arts, Hanoi, Vietnam in 2002.

In his humorous and satirical works, Nguyen Manh Hung creates a surrealist universe that is as much an escapist’s hopeful haven as a defiant look in the eye of Vietnam’s urbanization reality in the 21st century. Soviet-style apartment buildings, military vehicles, soldiers, domestic animals and plastic shopping bags make frequent cameos throughout an expansive, multi-disciplinary oeuvre that includes sketches, paintings, photos, sculptures and installations.

Nguyen Manh Hung has participated in numerous regional and international exhibitions. He has held residencies at Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne (MAC/VAL), Vitry-sur-Seine, France; Creative Fusion, Cleveland, Ohio; Asian Cultural Council, New York, NY; and Art Omi International, Ghent, NY.

--

Nguyễn Mạnh Hùng (sn.1976) hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam vào năm 2002.

Trong các tác phẩm hài hước và châm biếm của mình, Nguyễn Mạnh Hùng đã tạo ra một vũ trụ siêu thực, nơi trú ẩn đầy hy vọng của những người thoát ly giống như một cái nhìn thách thức trước thực tế đô thị hóa của Việt Nam trong thế kỷ 21. Các tòa nhà chung cư kiểu Soviet, những chiếc xe quân sự, binh lính, thú nuôi và túi mua sắm bằng nhựa thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm mở rộng, đa lĩnh vực, bao gồm những bản phác thảo, tranh, ảnh, các tác phẩm điêu khắc và sắp đặt.

Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia nhiều triển lãm trong khu vực và quốc tế. Ông đã từng tham gia các chương trình lưu trú tại Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne (MAC / VAL), Vitry-sur-Seine, Pháp; Creative Fusion, Cleveland, Ohio; Hội đồng Văn hóa Châu Á, New York, NY; và Art Omi International, Ghent, NY.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.