Nguyễn Phương Linh


Nguyễn Phương Linh (b. 1985, Hanoi, Vietnam) is a Hanoi-based conceptual artist with multidisciplinary practice spaning installation, sculpture and video. Phương Linh’s works are sensual, poetic, fragmented, humble and exalted. She travels and collects artefacts; she transforms the materials, creates new forms in order to offer an alternative interpretation on ambiguous and fragmented histories, memories. Phương Linh was born and raised at Nha San studio, the first alternative artist-run space for experimental art in Vietnam that was co-founded by her father and based in their home. She has been absorbed in an artistic environment by living among and working with many of the respected contemporary artists of the Vietnamese art scene. She has demonstrated a deep understanding and involvement in the local art community both as an artist and an art organizer.

Phương Linh has participated in various exhibitions and art projects in Vietnam, Japan, Korea, India, China, Germany, England, France and Italy. She found and organized IN:ACT, the annual international performance art festival in Hanoi. In 2012, she organized Skylines With Flying People, one of the most ambitious contemporary art events in Vietnam in the last decade with local and international artists and curators from Vietnam, Japan, Germany, US, Serbia, Shanghai and Korea at Japan Foundation, Nha San Studio, Goethe Institute, Manzi Art Space and many public sites in Hanoi. In 2013, she co-founded Nha San Collective.

--

Nguyễn Phương Linh (sn. 1985, Hà Nội, Việt Nam) là một nghệ sĩ ý niệm gốc Hà Nội với lĩnh vực hoạt động đa ngành gồm sắp đặt, điêu khắc và video. Tác phẩm của Phương Linh gợi cảm, thơ mộng, rời rạc, khiêm tốn và hoa lệ. Cô đi du lịch và sưu tầm đồ tạo tác; cô ấy biến đổi các chất liệu, tạo ra các hình thức mới để đưa ra một cách giải thích thay thế về lịch sử, ký ức mơ hồ và bị phân mảnh. Phương Linh sinh ra và lớn lên tại Nhà Sàn studio, không gian nghệ thuật thể nghiệm thay thế đầu tiên do nghệ sĩ điều hành tại Việt Nam do cha cô đồng sáng lập và có trụ sở tại nhà của họ. Cô đã được hòa mình vào môi trường nghệ thuật khi sống và làm việc với nhiều nghệ sĩ đương đại của nền nghệ thuật Việt Nam. Cô đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và tham gia vào cộng đồng nghệ thuật địa phương với tư cách là một nghệ sĩ và một nhà tổ chức nghệ thuật.

Phương Linh đã tham gia nhiều triển lãm và dự án nghệ thuật tại Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Đức, Anh, Pháp và Ý. Cô đã sáng lập và tổ chức IN: ACT, lễ hội nghệ thuật trình diễn quốc tế thường niên tại Hà Nội. Năm 2012, cô tổ chức Skylines With Flying People, một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại tham vọng nhất tại Việt Nam trong thập kỷ qua với sự tham gia của các nghệ sĩ và giám tuyển trong nước và quốc tế đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Serbia, Thượng Hải và Hàn Quốc tại Japan Foundation, Nha San Studio, Viện Goethe, Manzi Art Space và nhiều địa điểm công cộng tại Hà Nội. Năm 2013, cô đồng sáng lập Nhà Sàn Collective.

--

Studio Visit with Nguyễn Phương Linh


Quynh Nguyen, founder of Nguyen Art Foundation, and Thy Nguyen, Project Manager of Nguyen Art Foundation, visited Nguyễn Phương Linh in her Hanoi studio on 28 November 2020. Phương Linh shared the early stage of her art career, her practice, the source of her medium, and the “teachers” of her life who urged her to do more research and study about Vietnam history for her practice.  

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collectionFeaturing: Nguyễn Phương Linh; Quynh Nguyen (Founder Nguyen Art Foundation); Thy Nguyen (Special Projects Nguyen Art Foundation).

Direction: Ta Minh Duc, Tra My Nguyen
Research and Production: MoT+++, Tra My Nguyen, Alessandra Dias
Photography: Ta Minh Duc
Sound: Nguyen Duc Thanh
Light: Nguyen Duc Anh
Translation: Chau Hoang
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.