Nguyễn Quang Huy


Nguyen Quang Huy (b.1971, Hà Tây) is living and working in Hanoi. He graduated from Vietnam University of Fine Arts in 1996. Quang Huy has many solo exhibitions such as “Một ngày mọi ngày” (2018) at Quynh Gallery, “NET” (2015) at Six Space, “Love” (2011) at Art Vietnam Gallery, “Người phụ nữ không tên” (2005) at Ryllega Gallery, “Nguyen Quang Huy” at Galerie am Grossneumarkt, Hamburg, Germany (2000), Gallery Veronique Smagghe, Paris, France (1998), “Nhiều Tây quá” Gallery Artist Unlimited, Bielefeld, Germany (1996) and many group exhibitions. Quang Huy's works have been collected by the Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, Japan; World Bank Art program Washington DC, USA; National Gallery Singapore.

--

Nguyễn Quang Huy (sn. 1971, Hà Tây) đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp trường Đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1996. Quang Huy đã tổ chức rất nhiều triển lãm cá nhân ví dụ “Một ngày mọi ngày” (2018) tại Quynh Gallery, “NET” (2015) tại Six Space, “Tình Yêu” (2011) tại Art Vietnam Gallery, “Người phụ nữ không tên” (2005) tại Ryllega Gallery, “Nguyen Quang Huy” tại Galerie am Grossneumarkt, Hamburg, Đức (2000), Gallery Veronique Smagghe, Paris, Pháp (1998), “Nhiều Tây quá”, Gallery Artist Unlimited, Bielefeld, Đức (1996) và nhiều triển lãm nhóm khác. Các tác phẩm của Quang Huy được sưu tập tại Fukuoka Asian Art Museum ,Fukuoka, Nhật Bản; World Bank Art program Washington DC, Mỹ, National Gallery Singapore.

--

Studio Visit with Nguyễn Quang Huy


Quynh Nguyen, founder of Nguyen Art Foundation, visited Nguyen Quang Huy in his Hanoi studio on 20 Apr 2021. Nguyen Quang Huy shares the early years of his career, the source of his inspiration, the artist group “Hanoi trio”, the evolution of his practice, and him opening his house for artists to practice their art. 

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collection


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.