Nguyễn Quốc Chánh


Nguyễn Quốc Chánh (b.1958, Vietnam) creates surreal and alluring ceramics that incorporate the abstract lyricism of his well-known poetry into a solid, tangible form. His resulting works oscillate between artisanal craft and conceptual art. Local clay and glazes from his hometown of Biên Hòa situates the work within Vietnam, whilst diverse visual references transcend any one cultural or political context. Chanh has published four collections of poems, Night of the Rising Sun (1990), Inanimate Weather (1997), the samizdats Of Metaphorical Identity (2001) and Hey, I'm Here (2005). In 2018 showed his ceramic works at MoT+++ in Guerilla Tactics, a solo show curated by Dinh Q. Le.

--

Nguyễn Quốc Chánh (sn.1958, Việt Nam) thổi chất nhạc trừu tượng trong thơ anh vào hình hài hữu thể nhằm tạo ra những tác phẩm gốm siêu thực và cuốn hút. Những tác phẩm của anh luôn dao động giữa mỹ nghệ thủ công và nghệ thuật ý niệm. Tuy sử dụng chất liệu đất sét và men từ quê hương Biên Hoà, những nguồn cảm hứng thẩm mỹ của anh lại vượt ra ngoài giới hạn văn hoá chính trị tại địa phương. Chánh đã xuất bản bốn tuyển tập thơ, Đêm mặt trời mọc (1990), Khí hậu đồ vật (1997), Của căn cước ẩn dụ (2001) và Ê, tao đây (2005). Năm 2018, nghệ sĩ ĐỈnh Q. Lê đã giám tuyển một triển lãm cá nhân tại không gian MoT+++ mang tên Guerilla Tactics / Chiến thuật Du kích để trưng bày các tác phẩm gốm của Chánh.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.