Nguyễn Thái Tuấn


Nguyễn Thái Tuấn was born in Quảng Trị in 1965, and graduated from the Hue College of Fine Arts in 1987. He lives and works in Dalat. He collaborated with Sàn Art in 2008 and 2011 with two significant projects that shaped his own artistic style and critical thinking behind creative process. Tuấn has had his solo exhibitions world wide and his paintings were acquired by renowned collections: Queensland Art Gallery Foundation, Australia; Fondazione Golinelli, Italy; KADIST Art Foundation, France – United States; Fondation Frances, France; Maison Particuliere, Belgium; Sherman Contemporary Art Foundation, Australia; Tiroche DeLeon Collection, UK; Bordoli Collection, Italy; and the Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts.

--

Nguyễn Thái Tuấn sinh năm 1965 tại Quảng Trị. Tốt nghiệp Trung cấp Mĩ thuật Huế năm 1987, ông hiện đang sống và làm việc tại Đà Lạt. Tuấn cộng tác với Sàn Art vào năm 2008 và 2011 với hai bộ tác phẩm quan trọng tạo nên dấu ấn về tư duy sáng tác cũng như bút pháp nghệ thuật của riêng mình. Tuấn đã tổ chức những triển lãm cá nhân tiêu biểu ở nhiều nước và các tác phẩm của ông cũng thuộc các bộ sưu tập danh tiếng: Queensland Art Gallery Foundation, Úc; Fondazione Golinelli, Ý; KADIST Art Foundation, Pháp – Mỹ; Fondation Frances, Pháp; Maison Particuliere, Bỉ; Sherman Contemporary Art Foundation, Úc; Tiroche DeLeon Collection, Anh; Bordoli Collection, Ý; và Bảo tàng Nghệ thuật TPHCM.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.