Nguyễn Thị Thanh Mai


Nguyễn Thị Thanh Mai (b.1983 in Hanoi) graduated from Hue College of Arts in 2006 and completed her M.A in Visual Arts at the Mahasarakham University, Thailand in 2012. Thanh Mai works with a variety of media, including photography and video. Her earlier works concentrated on issues relating to women’s experiences and rights in Asian social contexts. Recently, her practice has turned to questions of identity, both personal and collective, including issues of migrants’ experiences and rights. She explores the complex relationships between individuals and society, and the role of fantasy and imagination in people’s conception of their existence.

In 2014 Thanh Mai was awarded the Pollock-Krasner grant. Notable exhibitions of her work include Another World(Kunstlerhaus Bethanien, Germany, 2016), Scars (Gallery PM, Croatia, 2016) and Day By Day (Sao La Art Space, Hồ Chí Minh City, Việt Nam and SA SA BASSAC, Phnom Penh, Cambodia, 2015)

--

Nguyễn Thị Thanh Mai (sn.1983 tại Hà Nội) tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Huế năm 2006 và hoàn thành chương trình Thạc sĩ, chuyên ngành Nghệ thuật Thị giác tại Đại Học Mahasarakham, Thái Lan năm 2012. Thanh Mai thử nghiệm và sáng tác trên nhiều chất liệu, bao gồm cả nhiếp ảnh và video. Các tác phẩm ở thời kì đầu của cô tập trung khám phá những vấn đề về trải nghiệm và quyền của phụ nữ
trong bối cảnh xã hội châu Á. Gần đây, thực hành của Mai mở rộng ra các vấn đề liên quan đến căn tính cá nhân và tập thể, liên quan đến quyền và trải nghiệm của di dân. Cô khám phá các quan hệ phức tạp giữa cá nhân và xã hội, cũng như quan niệm của con người về những miền giả tưởng trong sự tồn tại của chính mình.

Năm 2014, Thanh Mai đã nhận được giải thưởng từ Quỹ Pollock-Krasner. Cô đã thực hiện các triển lãm cá nhân Một Thế giới Khác (Künstlerhaus Bethanien, Đức, 2016); Những vết sẹo (Gallery PM, Croatia, 2016) và Ngày Qua Ngày (Sao La, TP. HCM và Sa Sa Bassac, Phnom Penh, Campuchia, 2015).
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.