Nguyễn Trung


One of the most respected and accomplished artists in Vietnam, Nguyen Trung has a career span of more than 60 years marked by both the French colonial rule and the Vietnam Wars. He co-founded the Young Artists Association, a vanguard art group in Saigon in 1966. From 1961 to 1975, Trung devoted himself to figurative painting, mainly portraying beautiful female figures in pure, poetic and tranquil essence. His paintings of female subjects from this period are still in great demand even until this day. There was a period of time that Nguyen Trung aspired to join the movement of subduing the artist’s self to move toward building an ideal and nationalistic style that is purely Vietnam – to be freed from any other established foreign influence. Since 1990, Trung has reinvented himself to become one of the first and foremost Vietnamese abstract artists. He took the daring steps to completely metamorphosize his own style to search for freedom and his inner self. If the first period of his career was marked by dreamy and romantic beauty, his lyrical abstraction of the presence shifts towards simplicity and minimalism to express his fixation with the existential crisis, suffused in philosophical colors.

Having built a fruitful legacy that has influenced an entire generation of Vietnamese artists, Nguyen Trung has held exhibitions around the world. His works now are displayed in many private and public collections such as Vietnam National Fine Art Museum (Vietnam), Ho Chi Minh Fine Art Museum (Vietnam), Singapore Art Museum (Singapore), Museo Biblioteca Archivio (Italy) and United Overseas Bank (Singapore).

--

Là một trong những nghệ sĩ được kính trọng và thành đạt nhất ở Việt Nam, Nguyễn Trung có một sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm được đánh dấu bởi cả chế độ thực dân Pháp và Chiến tranh Việt Nam. Ông đồng sáng lập Hội Họa sĩ Trẻ, một nhóm nghệ thuật tiên phong ở Sài Gòn vào năm 1966. Từ năm 1961 đến 1975, Trung dành tâm sức cho hội họa, chủ yếu là khắc họa những hình tượng phụ nữ đẹp trong sáng, thơ mộng và tĩnh lặng. Những bức tranh của ông về chủ đề phụ nữ được vẽ vào giai đoạn này thậm chí đến tận ngày nay vẫn có nhu cầu sưu tập và thưởng thức rất lớn. Đã có thời gian Nguyễn Trung khao khát tham gia phong trào khuất phục cái tôi nghệ sĩ để hướng tới xây dựng một phong cách lý tưởng và tinh thần dân tộc thuần túy Việt Nam - thoát khỏi mọi ảnh hưởng đã được thiết lập của nước ngoài. Từ năm 1990, Nguyễn Trung đã tự đổi mới mình để trở thành một trong những nghệ sĩ trừu tượng đầu tiên và hàng đầu của Việt Nam. Ông đã thực hiện những bước đi táo bạo để thay đổi hoàn toàn phong cách của chính mình để tìm kiếm tự do và nội tâm của mình. Nếu thời kỳ đầu tiên trong sự nghiệp của ông được đánh dấu bằng vẻ đẹp mộng mơ và lãng mạn, thì sự trừu tượng trữ tình của sự hiện diện lại chuyển sang hướng đơn giản và tối giản để thể hiện sự cố định của ông với cuộc khủng hoảng hiện sinh, ngập tràn màu sắc triết học.

Gây dựng được một di sản có giá trị ảnh hưởng đến cả một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam, Nguyễn Trung đã tổ chức các cuộc triển lãm trên khắp thế giới. Các tác phẩm của Ông hiện được trưng bày trong nhiều bộ sưu tập tư nhân và của Nhà nước như Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam (Việt Nam), Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh (Việt Nam), Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (Singapore), Museo Biblioteca Archivio (Ý) và United Overseas Bank ( Singapore).
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.