Nguyễn Việt Cường


Nguyen Viet Cuong (b.1989) mostly practices in visual arts. He always considers the materials are not just the medium they are the artworks themselves. He believes that there is always a balance between the artist and the materials that create the works. He wants to present to viewers new perspectives that require a lot of thoughts and understanding of the origin and history of the materials that make up that work. Some works from Cường are Century (2011), Mr .Pu (2019), Saigon Box series (2021).
--

Nguyễn Việt Cường (b.1989) chủ yếu thực hành trong mảng nghệ thuât thị giác. Anh luôn xem vật liệu không phải là cái nền mà thành luôn tác phẩm. Anh tin rằng luôn có sự cân bằng giữa nghệ sĩ và chất liệu tạo nên tác phẩm. Anh mong muốn trình bày cho người xem những góc nhìn mới lạ, cần nhiều suy nghĩ, cần thấu hiểu nguồn gốc bản sắc cùng lịch sử của chất liệu tạo nên tác phẩm đó. Các tác phẩm tiêu biểu của anh như Century (2011), Mr. Pu (2019), series tác phẩm Sài Gòn Hộp (2021).
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.