Night gathering (the perfect lock) /  Tụ tập trong đêm (khóa hoàn hảo)2014
Sculpture
UV ink on flexible PVC, LED lights, aluminum frame
140 x 140 cm
UuDam Tran Nguyen


--

2014
Điêu khắc
Mực UV trên PVC dẻo, đèn LED, khung nhôm
140 x 140 cm
UuDam Tran Nguyen
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.