PERFECT LOCK or Night Gathering /  KHÓA DIỆU KỲ (Mắt bão)2014
Photography 
UV Photography Lightbox on PVC
140 x 140 cm
UuDam Tran Nguyen

In this photography work, you witnessed an aerial view of a night scene where 42 motorcycles and their drivers formed a lively and colorful performance with their own exhaust smoke pumping into 42 plastic inflatable sculptures. In this performances, motorcycles, their owners and sculptures together created a spectacular sculpture installation performance. These colorful plastic sculptures are manually made from trash bags found in the market of Vietnam. The scene was inspired by the activities of the youth culture and motorcycles going out at nite on the streets of Saigon creating “bão" “storm". Working with a planned sketch, I asked the 42 drivers to drive to their assigned spots in a way so one will block the advance of the next and so on. Then, it became a perfect lock where the one in the middle can not get out until the circle that enclosed him or her can be opened up. It is a traffic deadlock in Sàigon elevated into a conceptual art concept. One is chaotic vs one that is in order. But the one in this particular order in fact even locked you in more perfectly. Here, the exhaust air produced by motorcycles can be viewed as agents of both good and bad. It is capable of bringing joy as much as it is lethal. The idea goes along with the Hindu creation myth, Churning of the Ocean of Milk, in which the Gods and Demon discover that each new creation endeavour creates “an immense poison” that could destroy the whole universe.It has never been truer now for the fate of our planet.

The scene is one of the 6 chapters in the world famous SERPENTS' TAILS series. It consists of Playroom, Elephant in The Room, UH&H connection, Perfect Lock (Night Gathering), Dance of the  Prophets, The Long Serpents & The New Babel Tower.

SERPENTS' TAILS was shot in various locations in Sài Gòn in a span of 2 years from 2014 to 2015. Edited by Ducky Hồ Ngọc Đức of Draco Film and  scored by composer Tôn Thất An (Aaken). First premiered at the 8th Asia Pacific Triennale in Australia in Nov 2015, it has been exhibited around the world in many prestigious venues. Serpents' Tails is set to join the Asia Art Biennale at the National Taiwan Museum of Fine Art in 2021

Perfect Lock (Night Gathering) is a photography work in the Serpents’ Tails series.

(Text courtesy of the artist)

For more information, please see the following links on publications of the work:
The statement of Waltz of The Machine Equestrians
PDF of Serpents' Tail in ACC catalogue (Pages 76-85)
Interview at APT8 - QAGOMA
A complete view of SERPENTS' TAILS I TALES from 2021 exhibition design--

2014
Nhiếp ảnh
Ảnh chụp UV trên hộp đèn PVC
140 x 140 cm
UuDam Tran Nguyen


Trong tác phẩm nhiếp ảnh này, bạn sẽ được chứng kiến cảnh đêm từ trên không nơi 42 chiếc xe máy và người điều khiển tạo thành một màn trình diễn sống động và đầy màu sắc với khói xả ra từ chính những chiếc xe vào 42 tác phẩm điêu khắc bằng túi bóng. Trong màn trình diễn này, những chiếc xe máy, người điều khiển và tác phẩm điêu khắc cùng nhau tạo nên một màn trình diễn sắp đặt ngoạn mục. Những tác phẩm điêu khắc bằng ni lông đầy màu sắc này được làm thủ công từ những chiếc túi đựng rác được tìm thấy trên thị trường Việt Nam. Khung cảnh được lấy cảm hứng từ hoạt động văn hóa của giới trẻ cùng những chiếc xe máy chạy trên đường phố Sài Gòn tạo nên “cơn bão”. Làm việc với bản phác thảo theo kế hoạch, tôi yêu cầu 42 tài xế lái xe đến các điểm được chỉ định theo cách để một người sẽ chặn đường trước người tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy. Sau đó, nó trở thành một ổ khóa hoàn hảo mà người ở giữa không thể chui ra cho đến khi vòng tròn bao quanh người đó được mở ra. Đó là sự tắc nghẽn giao thông ở Sài Gòn được nâng lên thành một khái niệm nghệ thuật. Một là hỗn loạn và một là theo thứ tự. Nhưng từng người trong thứ tự cụ thể này trên thực tế thậm chí còn khóa hoàn hảo hơn. Ở đây, không khí thải do xe máy tạo ra có thể được coi là tác nhân của cả 2 mặt tốt và xấu. Nó có khả năng mang lại niềm vui nhiều cũng như nó có thể hại chết người. Ý tưởng này đi cùng với huyền thoại của người Hindu, Churning of the Ocean of Milk, trong đó các vị thần và ác quỷ phát hiện ra rằng mỗi nỗ lực sẽ tạo ra "một chất độc kinh khủng" có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Thật không để nào chính xác hơn với số phận của hành tinh của chúng ta bây giờ.

Cảnh này là một trong 6 chương trong bộ truyện “Rồng Rắn Lên” nổi tiếng thế giới. Nó bao gồm Phòng vui chơi, Con voi trong phòng, Kết nối UH&H, Khóa diệu kỳ (Mắt bão), Vũ điệu của các nhà tiên tri, Con rắn dài & Tháp Babel.

“Rồng Rắn Lên” được quay tại nhiều địa điểm khác nhau ở Sài Gòn trong khoảng thời gian 2 năm từ 2014 đến 2015. Biên tập bởi Ducky Hồ Ngọc Đức của Draco Film và được hòa âm bởi nhạc sĩ Tôn Thất An (Aaken). Lần đầu tiên được công chiếu tại Triển lãm Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 ở Úc vào tháng 11 năm 2015, nó đã được triển lãm trên khắp thế giới tại nhiều địa điểm danh tiếng. “Rồng Rắn Lên” sẽ tham gia Asia Art Biennale tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Đài Loan vào năm 2021

KHÓA DIỆU KỲ (Mắt bão) là một tác phẩm nhiếp ảnh trong series “Rồng Rắn Lên”.

(Văn bản do nghệ sĩ cung cấp)

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các đường sau trên các ấn phẩm của tác phẩm:
The statement of Waltz of The Machine Equestrians
PDF of Serpents' Tail in ACC catalogue (Pages 76-85)
Interview at APT8 - QAGOMA
A complete view of SERPENTS' TAILS I TALES from 2021 exhibition design

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.