Orejarena & Stein


Orejarena & Stein (b.1994 & b.1994) are a multimedia artist duo. Currently based in New York, they used to work in Hanoi from 2018 to 2020. Their work uses the intersection of technology, memory, and desire to explore American mythologies and narratives as they grapple with their relationship to the country that has become their adopted home.

Caleb Stein is a U.S. based multimedia artist. He graduated from Vassar College with a degree in Art History. His work explores the fragility of memory and the dynamic, energetic interactions that take place within a community. His work has been exhibited in a number of international exhibitions in London, New York, Milano, Hanoi, and now HCMC.

Andrea Orejarena is a Colombian-born American video artist. She graduated from Vassar College with a degree in Cognitive Science & Art. Her work employs the subversive power of play and fantasy to examine the intersection of technology, memory and desire. Her video art has been exhibited in New York, Pennsylvania, Hanoi and now HCMC. Outside of her video work, her texts have appeared in catalogues for the Frances Lehman Loeb Museum of Art and she was shortlisted for the 2019 Burn Emerging Photographer Fund.

Orejarena & Stein (sn.1994 & sn.1994) là cặp nghệ sĩ sáng tác đa phương tiện, hiện sinh sống và làm việc tại New York. Họ từng hoạt động tại Hà Nội từ năm 2018 đến năm 2020. Thông qua sự giao thoa giữa công nghệ, ký ức và khát vọng, thực hành nghệ thuật của Orejarena & Stein khám phá những thần thoại và diễn ngôn của Hoa Kỳ trong tương quan với mối quan hệ giữa họ và đất nước mà họ gọi là ngôi nhà thứ hai.

--

Caleb Stein là nghệ sĩ đa phương tiện hoạt động tại Mỹ. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật tại Vassar College. Thực hành của anh khám phá sự mong manh của ký ức và những tương tác đa chiều kích trong một cộng đồng. Tác phẩm của anh đã được trưng bày trong một số triển lãm quốc tế ở London, New York, Milano, Hà Nội, và nay là TP.HCM.

Andrea Orejarena là nghệ sĩ video người Mỹ gốc Colombia. Cô tốt nghiệp Vassar College với ngành Khoa học nhận thức và Nghệ thuật. Thực hành của cô sử dụng việc chơi đùa và trí tưởng tượng để xem xét sự giao thoa giữa công nghệ, trí nhớ, và khát vọng. Các tác phẩm video của cô đã được triển lãm ở New York, Pennsylvania, Hà Nội, và bây giờ là TP.HCM. Ngoài sáng tác video, các bài viết của cô ấy đã xuất hiện trong vựng tập của Bảo tàng Nghệ thuật Frances Lehman Loeb, và cô được tuyển chọn cho danh sách ứng viên rút gọn của quỹ 2019 Burn Emerging Photographer Fund.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.