Phạm An Hải


Phạm An Hải (b. 1967, Hanoi, Vietnam) graduated from the Hanoi University of Fine Arts and received his Master of Fine Arts from the Vietnam University of Fine Art in 1995. He is considered on of Southeast Asia’s foremost abstract painters, known for bold works with rich palette, heavy layering and textural qualities. He began his career as an expressionist and figurative artist but soon rejected the realistic representation to turn to the abstract style. His paintings are inspired by landscapes, cityscapes and nature, but he offers his own personal interpretations of these familiar themes noting, "I follow the mood of texture, through the tones of feelings obsessed by surrounding images. No matter what subject I follow, the texture is basically the nature of all my creations.”

--

Phạm An Hải (sn. 1967, Hà Nội, Việt Nam) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội và nhận bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1995. Ông được coi là một trong những họa sĩ trừu tượng hàng đầu Đông Nam Á, được biết đến với các tác phẩm táo bạo với bảng màu phong phú, nhiều lớp và chất lượng kết cấu. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nghệ sĩ theo trường phái biểu hiện và nghệ thuật tượng hình nhưng sớm từ chối cách thể hiện hiện thực để chuyển sang phong cách trừu tượng. Các bức tranh của ông được lấy cảm hứng từ phong cảnh, cảnh quan thành phố và thiên nhiên, nhưng ông đưa ra cách giải thích cá nhân của riêng mình về những chủ đề quen thuộc này, lưu ý rằng, "Tôi theo dõi tâm trạng của kết cấu, thông qua tông màu của cảm giác bị ám ảnh bởi những hình ảnh xung quanh. Bất kể tôi theo chủ đề nào, kết cấu về cơ bản là bản chất của tất cả các sáng tạo của tôi.”

--

Studio Visit with Phạm An Hải 


Quynh Nguyen, founder of Nguyen Art Foundation, visited Phạm An Hải in his Hanoi studio on 20 Apr 2021. Phạm An Hải shares shares the early years of his career and the transition in his practice. He discusses abstract art and the current art activities in Vietnam. He also shares how his works are auctioned on international auction floors.

This video is part of a series of interviews with artists in the Nguyen Art Foundation collection


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.