Physicality / Tính thực thể


2013
Installation
Wall mortar from Room 1, glass from Utopia work, cactuses from Ba Vi National Park, and wooden pedestal from Dong Ky Village
10 pieces in variable dimensions
Tuấn Mami
Contemporary ArtThe artwork is based on research at an abandoned Pharmaceutical Factory II, which originated from Army Medical Department Pharmaceutical Factory. The permeation of perennial chemicals makes the room reeked of medicines and it is deeply ingrained in the humid walls, creating a haunting about life, death and the invisible existence of the physical world. I collect the perennial chemical plaster from the wall, mash it into new soil and grow on it with suitable cacti. Through the retention and transformation of material, the material itself becomes a historical existence; a haunting memory and a new story has begun. The new faith in a physical world gradually transforms into a belief, an obsession with the natural law of reincarnation, despite what we want or do not want to accept. (Text courtesy of the artist)

The work is permanently on show at the Renaissance International School Saigon.

--

2013
Sắp đặt

Vữa tường từ Phòng 1, kính từ tác phẩm Utopia, cây xương rồng từ Vườn quốc gia Ba Vì, và bệ gỗ từ Làng Đồng Kỵ
10 khối với kích cỡ khác nhau
Tuấn Mami
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm ra đời sau thời gian nghiên cứu ở Nhà máy Dược phẩm II bỏ hoang, vốn trước kia là Nhà máy Dược Phẩm Cục Quân y. Mùi hoá chất lưu cữu trong các căn phòng, ngấm sâu vào những bức tường ẩm thấp, tạo nên một cảm giác ám ảnh về sự sống, cái chết, và sự tồn tại vô hình của thế giới hữu thể. Tôi thu thập những mảnh vữa tường ngấm hoá chất, tán chúng thành bột, và hoà vào đất để trồng cây xương rồng. Thông qua việc lưu trì và chuyển hoá vật chất, bản thân vật chất trở thành một tồn tại có tính lịch sử, một ký ức hoang hoải và một câu chuyện mới mở ra. Niềm tin mới vào một thế giới hữu thể dần chuyển hoá thành một đức tin, nỗi ám ảnh với luật luân hồi tự nhiên, bất luận chúng ta muốn chấp nhận hay chối bỏ. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Tác phẩm được trưng bày trong khuôn viên Trường quốc tế Renaissance Saigon.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.