Portrait of a soldier from 8th division - Comrade Ha Van Cau / Chân dung bộ đội khu 8 - Đồng chí Hà Văn Cầu


1973
27 x 19.5 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Ha Van Cau, an emulation soldier in Military Region II, 1973.
Army assault soldier 88.
Excellent AK gunner.

--

Đồng chí Hà Văn Cầu, chiến sỹ thi đua Quân khu II 1973.
Chiến sĩ xung kích Đoàn 88.
Fáo thủ AK xuất sắc.Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.