Pure Autumn #1


2021
Painting
Acrylic, acrylic medium, charcoal, gold leaves and oil on canvas
230 x 120 (cm)
Hà Mạnh Thắng
Contemporary Art


"Pure Autumn #1" is an artwork belong to series “Reflection” (2021- present) of artist Ha Manh Thang.

This work is from the foundations of series "The Circle of Time" (2018-present) about his discovery about images, layers of meanings and the beauty of old lacquer panels from his antique collection.

"Pure Autumn #1" reflects the various colors of autumn scenes, and the changes of scenes and colors in landscape and mindscape.

For this artwork, Ha Manh Thang was inspired by images from the ideas of an autumn poem by a very famous Vietnamese poet Tan Da (Cảm thu tiễn thu, 1920).

--

2021
Họa phẩm

Acrylic, dung môi acrylic, than, vàng lá và dầu trên canvas
230 x 120 (cm)
Hà Mạnh Thắng
Nghệ Thuật Đương Đại

"Mùa thu tinh khiết #1" là tác phẩm thuộc series “Đối Cảnh” (2021- nay) của hoạ sĩ Hà Mạnh Thắng.

Bức tranh bắt nguồn từ nền tảng của series "Vòng tròn thời gian" (2018- nay) về những khám phá của ông về hình ảnh, tính ước lệ, các tầng nghĩa khác nhau và vẻ đẹp của các cặp câu đối cổ trong bộ sưu tập cổ vật cá nhân.

"Mùa thu tinh khiết #1" phản ánh các sắc thái phong phú của phong cảnh mùa thu, cùng với những thay đổi của “cảnh” và “sắc” trong phong cảnh và tâm cảnh.

Cảm hứng cho tác phẩm này ông lấy từ vẻ đẹp hình ảnh của tứ thơ trong bài “Cảm thu tiễn thu” của thi sĩ Tản Đà:
“Từ vào thu đến nay
Gió thu hiu hắt
Sương thu lạnh
Giăng thu bạch
Khói thu xây thành..."

Tháng chín năm Canh Thân 1920
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.