Quarantine Area / Khu Vực Cách Ly Painting
Acrylic on cardboard
25 x 35 cm
Nguyễn Việt Cường
Contemporary Art


The fenced barriers at the quarantine area have started to be put up more each day. This image is like a warning for the war that is about to begin.
Sai Gon Box is a small project that I did during the lockdown period in Saigon during the COVID-19 pandemic. I used my personal perspective and drew how Saigon looked during these pandemic days on a cardboard box. These are relief boxes from online orders that I had received. Being restricted from going outside has given me time to turn inward and observe and self-reflect. This reflection has helped me light up my creative energy for the idea for this project.


(Text courtesy of the artist)

--


Họa phẩm
Acrylic trên giấy carton
25 x 35 cm
Nguyễn Việt Cường
Nghệ Thuật Đương Đại

Những hàng rào chắn của khu vực cách ly đã bắt đầu được dựng lên ngày càng nhiều. Hình ảnh như cảnh báo cuộc chiến đang bắt đầu.

Sài Gòn Hộp là một dự án nhỏ, tôi thực hiện trong thời điểm Sài Gòn bị chia cắt vì dịch Covid.
Tôi sử dụng góc nhìn của riêng mình và vẽ những bức tranh về Sài Gòn những ngày này trên thùng carton. Đây là những chiếc Thùng hàng cứu trợ, thùng hàng online mà tôi đã thu nhặt được. Việc bị hạn chế ra ngoài đã cho tôi thời gian để “quay vào bên trong” để quan sát và quán chiếu bản thân. Nó đã giúp tôi khơi gợi năng lượng sáng tạo và có ý tưởng để thực hiện dự án này.

(Văn bản của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.