Regis Golay


Regis Golay (b.1978, Switzerland) is a photographer who work traverses the boundary of contemporary art and visual communication. He describes his practice as “subversive yet intelligible” and “poetic but radical”. After graduating in 2003 in Visual Communication, with a specialization in Photography, from the ECAL in Lausanne, he went on to found Studio Federal in 2005. Personal projects and commissioned works both inform a practice that uses a range of mediums, including photography, video and large-scale outdoor installation, to capture some of the minor disturbances and absurdities of human life in its modern environment.

--

Regis Golay (sn.1978, Thụy Sĩ) là một nhiếp ảnh gia với các tác phẩm dao động giữa nghệ thuật đương đại và truyền thông thị giác. Cá nhân anh thấy rằng thực hành của mình “đả phá mà dễ luận”, “nên thơ nhưng quyết liệt”. Sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông Thị giác năm 2003, chuyên sâu vào Nhiếp ảnh, tại ECAL ở Lausanne, anh thành lập Studio Federal vào năm 2005. Các dự án cá nhân cũng như đặt hàng của anh được thực hiện qua nhiều phương tiện nghệ thuật khác nhau, bao gồm nhiếp ảnh, video, và sắp đặt cỡ lớn ngoài trời – tất cả đều nhằm lưu giữ lại một vài điểm xung động và tình tiết phi lý trong môi trường sống hiện đại của loài người.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.