Regis Golay Room / Phòng Regis Golay


Contemporary Art


The Regis Golay Room at the Renaissance International School Saigon was opened in 2018. It features nine video works from the artist in three installations:

Form Follows Function 1
Form Follows Function 2
Untitled

The works are permanently on view. Please contact the foundation if you would like to visit.

--

Nghệ Thuật Đương Đại


Phòng Regis Golay được mở tại Trường quốc tế Renaissance Saigon vào năm 2018. Tại đây trưng bày chín tác phẩm video của nghệ sĩ, chia thành ba sắp đặt:

Hình khối theo sau công năng 1
Hình khối theo sau công năng 2
Vô đề

Tác phẩm này luôn được bật và trưng bày trong phòng. Xin quý vị liên hệ với Quỹ Nguyễn Art nếu muốn ghé thăm tác phẩm.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.