Year 12 Students at Renaissance Visit A. Farm


Renaissance Year 12 students visit A. Farm, October 2018.
Học sinh Renaissance lớp 12 thăm quan A. Farm, tháng 10 năm 2018.


Through partnership with EMASI and the Renaissance International School Saigon (Renaissance), art is intimately embedded into the daily lives of students, encouraging a high level of art appreciation as part of their overall learning experience.

Significant artworks from the foundation’s collection are displayed across campuses, as well as in dedicated on-site art spaces. Through prolonged exhibition, students are invited to return and reinterpret artworks, expanding their understanding.

--

Qua việc hợp tác với tổ chức EMASI và Trường Quốc tế Renaissance Saigon (Renaissance), nghệ thuật được lồng ghép vào đời sống hàng ngày của học sinh, nhằm khuyến khích việc trân trọng và tận hưởng nghệ thuật ở tầm cao trở thành một phần trong trải nghiệm đến trường của các em.

Các tác phẩm quan trọng trong bộ sưu tập của chúng tôi được trưng bày trong các không gian nghệ thuật trong khuôn viên trường trên toàn hệ thống. Đến với các triển lãm thường niên, chúng tôi luôn khuyến khích học sinh quay trở lại và bóc tách các tác phẩm từ nhiều khía cạnh, qua đó mở rộng chiều sâu kiến thức cho các em.

For more information please visit / Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập các trang web

www.renaissance.edu.vn
& www.emasi.edu.vn/en
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.