Rice Field / Phong cảnh cánh đồng Tây Tựu

2004
Painting
Gouache on print paper
40 x 60 cm
Vương Duy Khoái
Contemporary Art--

2004
Họa phẩm

Bột màu trên giấy in
40 x 60 cm
Vương Duy Khoái
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.