Rubber Soap Tobacco / Cao Xà Lá


2012
Installation
120 x 50 cm / 3 pieces
Nguyễn Phương Linh
Contemporary Art


--

2012
Sắp đặt
120 x 50 cm / 3 pieces
Nguyễn Phương Linh
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.