Sea's slow #24 / Biển chậm #24


2012
Painting
Oil on canvas
42.5 x 32.5 cm
Tran Van Thao
Contemporary Art
2012
Họa phẩm
Sơn dầu trên toan
42.5 x 32.5 cm
Tran Van Thao (Trần Văn Thảo)
Nghệ Thuật Đương Đại
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.