Sea's slow #3 / Biển chậm #3


2011
Painting
Oil on canvas
42.5 x 32.5 cm
Trần Văn Thảo
Contemporary Art2011
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
42.5 x 32.5 cm
Trần Văn Thảo
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.