Sea's slow #5 / Biển chậm #5


2011
Painting
Oil on canvas
42.5 x 32.5 cm
Trần Văn Thảo
Contemporary Art2011
Họa phẩm
Sơn dầu trên toan
42.5 x 32.5 cm
Trần Văn Thảo
Nghệ Thuật Đương Đại
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.