Sea's slow #8 /  Biển chậm #8


2011
Painting
Oil on canvas
42.5 x 32.5 cm
Tran Van Thao
Contemporary Art2011
Họa phẩm
Sơn dầu trên toan
42.5 x 32.5 cm
Tran Van Thao (Trần Văn Thảo)
Nghệ Thuật Đương Đại

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.