Shed in the woods / Lán trong rừng


1972
18 x 26 cm
Chu Thảo
War sketches
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.