Snow in Sapa


2013
Painting
Oil on canvas
120 x 200 cm
Phạm An Hải
Contemporary ArtThis work is currently on view at the EMASI school Van Phuc Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2013
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
120 x 200 cm
Phạm An Hải
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.