Snow in Sapa


2013
Painting
Oil on canvas
120 x 200 cm
Phạm An Hải
Contemporary ArtThis work is currently on view at the EMASI school Van Phuc Campus, Ho Chi Minh City, Vietnam.

--

2013
Họa phẩm

Sơn dầu trên toan
120 x 200 cm
Phạm An Hải
Nghệ Thuật Đương Đại

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.