Soldier of Mekong Division / Chiến sĩ đoàn Cửu Long Quân Chủng


1973
27 x 19.5 cm
Chu Thảo
War sketchesComrade Luong Van Minh, an emulation soldier in Military Region II in 1973.
88th Regiment Infantry Assault Soldier.

--

Đồng chí Lương Văn Minh, chiến sỹ thi đua Quân khu II năm 1973.
Chiến sĩ xung kích bộ binh Trung đoàn 88.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.