Someone is fantasizing about love: sex? / Ai đó đang mơ màng về tình yêu: tình dục?


2018
Installation and Sculpture
Three channel video installed in wooden bench
67.5 x 121 cm
Cam Xanh
Contemporary Art--

2018
Sắp đặt
and Điêu khắc
Video ba kênh trên ghế gỗ
67.5 x 121 cm
Cam Xanh
Nghệ Thuật Đương Đại
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.