Space Rock / Thiên thạch


(small scale sculpture)
2021
Sculpture
Stainless steel, concrete

Tuấn Andrew Nguyễn
Contemporary ArtThe concrete cube at the core of [the original, small-scale version of] ‘Space Rock’ started life at a construction site. Acting as a test for quality – every batch of concrete is first poured as a 15x15 cm block and is tested on before use – the cubes get thrown by the wayside once they have fulfilled their purpose. Reinstated here as an outer-planetary object, the concrete cube is a symbol of human influence and the artifice of our built environment, reflecting our so-called triumph in overcoming nature by way of putting things “on the grid”. We build, and develop, and consider it an advancement. In the race to progress we extract and exploit.

Walking around the sculpture as if to follow its orbit, a complete block of concrete can be seen from all angles through reflections of the cube in the discs of stainless steel. Exploring how we see our environment but also how we see ourselves in it, the artist underscores how illusion can at times be taken for truth. With the buzz and fervour around space travel, the romance of being able to reach far-flung planets often masks the reality: that it is an escape from Earth, soon reaching its critical climate threshold. If the concrete component of Space Rock posits that permanent human presence in space is not just plausible but imminent, the fused object – containing within it a tangible tension between the cosmic shapes of the circles and the manmade form of the cube – questions whether that presence is once again one of destruction.

(with text excerpt from Galerie Quynh)

--

(phiên bản điêu khắc nhỏ)
2021
Điêu khắc

Đường kính 40.5 cm
Tuấn Andrew Nguyễn
Nghệ Thuật Đương Đại

Khối bê tông lập phương trong [phiên bản điêu khắc nhỏ của] tác phẩm ‘Thiên Thạch’ bắt đầu hành trình của mình tại một công trường xây dựng. Đóng vai trò như một bài kiểm tra chất lượng, mỗi mẻ bê tông đầu tiên đều sẽ được đúc thành khối vuông với kích thước 15x15 cm để kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, các khối bê tông này thường bị ném ra lề đường. Được thu thập và tái sinh trong tác phẩm này như một vật thể ngoài hành tinh, khối bê tông tượng trưng cho ảnh hưởng của con người lên môi trường tự nhiên, phản ánh cái được cho là “chiến thắng” của ta trong việc khống chế thiên nhiên để quy hoạch đô thị, để đưa mọi thứ lên mạng lưới tổng hợp. Ta xây dựng và phát triển, và coi đó là một sự tiến bộ. Nhưng trong cuộc đua để ngày càng phát triển, ta hẳn đã khai thác và bào mòn.

Khi đi một vòng quanh tác phẩm như thể đi theo quỹ đạo của thiên thạch, từ mọi góc độ, người xem đều có thể thấy một khối lập phương hoàn chỉnh thông qua sự phản chiếu của các phần khối bê tông trong những đĩa thép không gỉ. Trong quá trình nghiên cứu về cách ta hiểu về môi trường xung quanh, cũng như cách ta hiểu về chính ta trong môi trường đó, nghệ sĩ Tuấn Andrew nhấn mạnh rằng đôi khi thật khó để phân biệt giữa ảo ảnh và sự thật. Những tân tiến trong việc du hành vũ trụ, sự hào nhoáng của việc con người có thể chinh phục các hành tinh xa xôi thường che lấp thực tế rằng ta đang tìm cách trốn thoát khỏi Trái Đất, nơi môi trường đang bị phá huỷ tới ngưỡng gây nguy hiểm cho bầu khí quyển. Nếu như chất liệu bê tông trong tác phẩm ‘Thiên Thạch’ biểu hiện cho sự hiện diện tất yếu của con người ngoài không gian, cũng như quá trình ‘làm chủ’ không gian của con người, thì vật thể hợp nhất này - chứa bên trong nó sự đan xen hữu hình giữa các hình dạng vũ trụ (các vòng tròn) và các hình dạng nhân tạo (khối lập phương) lại đặt ra câu hỏi rằng: liệu sự hiện diện ấy, nỗ lực ‘làm chủ’ ấy, có một lần nữa mang đến sự huỷ diệt?

(một phần nội dung giới thiệu tác phẩm được cung cấp bởi Galerie Quỳnh)


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.