Students at EMASI Interpret themes from “People,Victory and life After the War” Exhibition


7th-grade students at EMASI were tasked to createa mural for their art class project. To gain inspiration for their mural, the students visited NAF’s “People, Victory and Life after the War” exhibition. They analyzed and interpreted the themes from the exhibition and manifested them into their art pieces for their mural. Below are some ofthe creative pieces the students created for their mural.

--

Học sinh lớp 7 tại trường EMASI được giao nhiệm vụ vẽ tranh tường cho dự án lớp học nghệ thuật của mình. Để lấy cảm hứng, các em sinh đã ghé tham quan triển lãm “Con người, Vinh Quang và Cuộc sống sau Chiến tranh” của NAF. Các em đã phân tích và diễn giải chủ đề từ triển lãm và thể hiện thành các tác phẩm nghệ thuật cho bức tranh tường của mình. Dưới đây là một số tác phẩm sáng tạo của các em.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.