Students from Tinkle Painting Arts Center Visit the Art Space at EMASI


Tinkle Painting, an arts center for children, visited the “People, Victory and Life after the War” exhibition at EMASI Nam Long. The students from the arts center shared their wide range of knowledge in the arts with the NAF staff and enthusiastically interacted with the exhibition.

--

Tinkle Painting, trung tâm nghệ thuật dành cho trẻ em, đã tham trưng bày “Con người, Vinh Quang và Cuộc sống sau Chiến tranh” tại trường EMASI Nam Long. Các sinh viên từ trung tâm nghệ thuật này đã chia sẻ những kiến thức sâu rộng về nghệ thuật với các nhân viên NAF và đã vô cùng nhiệt tình tương tác với các tác phẩm được trưng bày.


Tinkle Painting students listen to the theme of the exhibition 
Học sinh lớp Tinke Painting lắng nghe về đề tài của buổi trưng bày


Tinkle Painting students with Chu Thao’s war sketches
Học sinh lớp Tinke Painting xem các tác phẩm kí họa chiến tranh của họa sĩ Chu Thảo


Tinkle Painting students and the photographs by Nguyễn An Khánh
Học sinh lớp Tinke Painting xem các tác phẩm của Nguyễn An Khánh


Tinkle Painting students and the war sketches by Phạm Thanh Tâm
Học sinh lớp Tinke Painting cạnh các tác phẩm kí họa của họa sĩ Phạm Thanh Tâm


Tinkle Painting students listen to the explaination of “Adrift in Darkness” by Dinh Q.Le
Học sinh lớp Tinke Painting chăm chú nghe giải thích về tác phẩm “Trôi trong đêm đen” của nghệ sĩ Đinh Q.Lê


Tinkle Painting students with “AK47vs M16” by The Propeller Group
Học sinh lớp Tinke Painting xem tác phẩm “AK47 và M16” của nhóm The Propeller


Tinkle Painting students listen to the explaination of “B29 Plane” painting by Lê Quý Tông
Học sinh lớp Tinke Painting nghe giải thích về tác phẩm “Máy bay B29” của họa sĩ Lê Quý Tông


Tinkle Painting students interact with the sculpture by Nguyễn Quốc Chánh
Học sinh lớp Tinke Painting tham gia vào 1 hoạt động liên quan đến tác phẩm gốm của Nguyễn Quốc Chánh


Tinkle Painting students at EMASI garden
Học sinh lớp Tinke Painting chụp ảnh lưu niệm tại vườn trường EMASI
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.