Studio Visits / Trò chuyện trong xưởng của nghệ sĩ        A series of video interviews with artists whose works are collected by Nguyen Art Foundation.

Conducted by Ms Quynh Nguyen, these informal artist-collector conversations are an opportunity for the viewers to learn about the projects, processes and influences to their artist practice.

Subscribe to Nguyen Art Foundation’s YouTube channel to be notified of new videos.

-/-

Series trò chuyện cùng các nghệ sĩ có tác phẩm được sưu tầm bởi Nguyễn Art Foundation. 

Thực hiện bởi Bà Quỳnh Nguyễn, những cuộc trò chuyện thân mật giữa nghệ sĩ và nhà sưu tập là cơ hội để người xem tìm hiểu về các dự án, quy trình và ảnh hưởng đến thực hành nghệ sĩ của họ.

Subcribe kênh Youtube của Nguyễn Art Foundation để đón xem những video mới nhất. 


Studio Visit with Cian Duggan - Nguyen Art Foundation
(21 Nov 2020, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Cian Duggan - Nguyễn Art Foundation (21 tháng 11, 2020, Sài Gòn, Việt Nam)
Studio Visit with Trương Hiếu - Nguyen Art Foundation
(26 Nov 2020, Hanoi, Viet Nam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Trương Hiếu - Nguyễn Art Foundation (26 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Chu Thảo - Nguyen Art Foundation
(26 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Chu Thảo - Nguyễn Art Foundation (26 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Nguyễn Minh Thành - Nguyen Art Foundation
(27 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Minh Thành - Nguyễn Art Foundation (27 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Lê Quý Tông - Nguyen Art Foundation
(27 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Lê Quý Tông - Nguyễn Art Foundation (27 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Nguyễn Huy An - Nguyen Art Foundation
(28 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Huy An - Nguyễn Art Foundation (28 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Nguyễn Phương Linh - Nguyen Art Foundation
(28 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Phương Linh - Nguyễn Art Foundation (28 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Dinh Q.Le - Nguyen Art Foundation
(15 Apr 2021, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Đỉnh Q.Lê - Nguyễn Art Foundation (15 tháng 4, 2021, Sài Gòn, Việt Nam)


Studio Visit with UuDam Tran Nguyen - Nguyen Art Foundation
(17 Apr 2021, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 4, 2021, Sài Gòn, Việt NamStudio Visit with Tuyen Nguyen - Nguyen Art Foundation
(17 Apr 2021, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Tuyền Nguyễn - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 4, 2021, Sài Gòn, Việt Nam)
Studio Visit with Nguyễn Văn Cường - Nguyen Art Foundation
(19 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Văn Cường - Nguyễn Art Foundation (19 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Do Thanh Lang - Nguyen Art Foundation
(19 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Đỗ Thanh Lãng - Nguyễn Art Foundation (19 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Pham An Hai - Nguyen Art Foundation
(20 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Phạm An Hải - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Nguyen Kim Duy - Nguyen Art Foundation
(20 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Kim Duy - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)


Studio Visit with Nguyen Quang Huy - Nguyen Art Foundation
(20 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Quang Huy - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)


Studio Visit with Dinh Thi Tham Poong - Nguyen Art Foundation
(21 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Đinh Thị Thắm Poong - Nguyễn Art Foundation (21 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Ha Ninh Pham - Nguyen Art Foundation
(21 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Hà Ninh Phạm - Nguyễn Art Foundation (21 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Doan Hoang Lam - Nguyen Art Foundation
(22 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Doãn Hoàng Lâm - Nguyễn Art Foundation (22 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Doan Xuan Tang - Nguyen Art Foundation
(16 Nov 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Đoàn Xuân Tặng - Nguyễn Art Foundation (16 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Nguyen Kim Thai - Nguyen Art Foundation
(16 Nov 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Kim Thái - Nguyễn Art Foundation (16 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Lap Phuong - Nguyen Art Foundation
(16 Nov 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Lập Phương - Nguyễn Art Foundation (16 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Ha Manh Thang - Nguyen Art Foundation
(17 Nov 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Hà Mạnh Thắng - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Nguyen Trinh Thi - Nguyen Art Foundation
(17 Nov 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Trinh Thi - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Tuan Mami - Nguyen Art Foundation
(17 Nov 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Tuấn Mami - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Nguyen Manh Hung - Nguyen Art Foundation
(19 Jan 2022, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyễn Art Foundation (19 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)Studio Visit with Phan Quang - Nguyen Art Foundation
(20 Jan 2022, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Phan Quang - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)Studio Visit with Do Hoang Tuong - Nguyen Art Foundation
(26 Jan 2022, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Đỗ Hoàng Tường - Nguyễn Art Foundation (26 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)Studio Visit with Phan Thao Nguyen - Nguyen Art Foundation
(19 Jan 2022, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Phan Thảo Nguyên - Nguyễn Art Foundation (19 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)


---
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.