Studio Visits / Trò chuyện trong xưởng của nghệ sĩ        A series of video interviews with artists whose works are collected by the Nguyen Art Foundation.

Conducted by Ms Quynh Nguyen, these informal artist-collector conversations are an opportunity for the viewers to learn about the projects, processes and influences to their artist practice.

Subscribe to NAF’s YouTube channel to be notified of new videos.

-/-

Series trò chuyện cùng các nghệ sĩ có tác phẩm được sưu tầm bởi the Nguyễn Art Foundation. 

Thực hiện bởi Bà Quỳnh Nguyễn, những cuộc trò chuyện thân mật giữa nghệ sĩ và nhà sưu tập là cơ hội để người xem tìm hiểu về các dự án, quy trình và ảnh hưởng đến thực hành nghệ sĩ của họ.

Subcribe kênh Youtube của NAF để đón xem những video mới nhất. 


Studio Visit with Cian Duggan - The Nguyen Art Foundation
(21 Nov 2020, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Cian Duggan - The Nguyễn Art Foundation (21 tháng 11, 2020, Sài Gòn, Việt Nam)
Studio Visit with Trương Hiếu - The Nguyen Art Foundation
(26 Nov 2020, Hanoi, Viet Nam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Trương Hiếu - The Nguyễn Art Foundation (26 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Chu Thảo - The Nguyen Art Foundation
(26 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Chu Thảo - The Nguyễn Art Foundation (26 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Nguyễn Minh Thành - The Nguyen Art Foundation
(27 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Minh Thành - The Nguyễn Art Foundation (27 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Lê Quý Tông - The Nguyen Art Foundation
(27 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Lê Quý Tông - The Nguyễn Art Foundation (27 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Nguyễn Huy An - The Nguyen Art Foundation
(28 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Huy An - The Nguyễn Art Foundation (28 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Studio Visit with Nguyễn Phương Linh - The Nguyen Art Foundation
(28 Nov 2020, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Phương Linh - The Nguyễn Art Foundation (28 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Dinh Q.Le - The Nguyen Art Foundation
(15 Apr 2021, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Đỉnh Q.Lê - The Nguyễn Art Foundation (15 tháng 4, 2021, Sài Gòn, Việt Nam)


Studio Visit with UuDam Tran Nguyen - The Nguyen Art Foundation
(17 Apr 2021, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm - The Nguyễn Art Foundation (17 tháng 4, 2021, Sài Gòn, Việt NamStudio Visit with Tuyen Nguyen - The Nguyen Art Foundation
(17 Apr 2021, Saigon, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Tuyền Nguyễn - The Nguyễn Art Foundation (17 tháng 4, 2021, Sài Gòn, Việt Nam)
Studio Visit with Nguyễn Văn Cường - The Nguyen Art Foundation
(19 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Văn Cường - The Nguyễn Art Foundation (19 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Do Thanh Lang - The Nguyen Art Foundation
(19 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Đỗ Thanh Lãng - The Nguyễn Art Foundation (19 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Pham An Hai - The Nguyen Art Foundation
(20 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Phạm An Hải - The Nguyễn Art Foundation (20 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Nguyen Kim Duy - The Nguyen Art Foundation
(20 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Kim Duy- The Nguyễn Art Foundation (20 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)


Studio Visit with Nguyen Quang Huy - The Nguyen Art Foundation
(20 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Quang Huy - The Nguyễn Art Foundation (20 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)


Studio Visit with Dinh Thi Tham Poong - The Nguyen Art Foundation
(21 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Đinh Thị Thắm Poong - The Nguyễn Art Foundation (21 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Ha Ninh Pham - The Nguyen Art Foundation
(21 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Hà Ninh Phạm- The Nguyễn Art Foundation (21 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)Studio Visit with Doan Hoang Lam - The Nguyen Art Foundation
(22 Apr 2021, Hanoi, Vietnam) / Trò chuyện cùng họa sĩ Doãn Hoàng Lâm - The Nguyễn Art Foundation (22 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)


---
the Nguyen Art Foundation © 2020. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.