Talk | Trò chuyện: Zoe Butt
[Tiếng Việt bên dưới]

'How artists think, research and care'

Continuing the Nguyen Art Foundation’s series of public and educational programs in association with its inaugural exhibition ‘People, Victory and Life after the War’, Zoe Butt, Curator and Writer, give an online lecture on her experience working with Vietnamese artists. What issues did they have to consider in the production and showcase of their art? What issues were they passionate about and why? What communities do they feel they are most connected to? Where have they found encouragement and support in their decision to commit to art in Vietnam?

For more information about our exhibition ‘People, Victory and Life after the War’, please visit: https://bit.ly/3ExtJZg

--

Zoe Butt is a curator and writer who lives in Ho Chi Minh City. Her practice centers on building critically thinking and historically conscious artistic communities, fostering dialogue among cultures of the globalizing souths. Currently Artistic Director of the Factory Contemporary Arts Centre, Ho Chi Minh City, Zoe formerly served as Executive Director and Curator, Sàn Art, Ho Chi Minh City (2009–2016); Director, International Programs, Long March Project, Beijing (2007–2009); and Assistant Curator, Contemporary Asian Art, Queensland Art Gallery, Brisbane (2001–2007) – this latter post particularly focused on the development of its Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art.

Her work has been published by Hatje Cantz; Art Review; Art Asia Pacific; Lalit Kala Akademi; JRP-Ringier; Routledge; and Sternberg Press, among others. Notable endeavours include Realigning the Cosmos (2020-); Pollination (2018-); Sharjah Biennial 14: Leaving the Echo Chamber - Journey Beyond the Arrow, (2019); Conscious Realities (2013-2016); Embedded South(s) (2016) and San Art Laboratory (2012-2015). Zoe is a MoMA International Curatorial Fellow; a member of the Asia Society’s ‘Asia 21’ initiative; a member of the Asian Art Council for the Solomon R. Guggenheim Museum; and in 2015 was named a Young Global Leader of the World Economic Forum.

---------------

'Nghệ sĩ suy tư, chiêm nghiệm và nghiên cứu ra sao'

Tiếp tục chuỗi chương trình giáo dục và cộng đồng do Nguyễn Art Foundation tổ chức, gắn liền với trưng bày 'Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh', Zoe Butt - Giám tuyển và cây viết, mang tới bài diễn thuyết trực tuyến ‘Nghệ sĩ suy tư, chiêm nghiệm và nghiên cứu ra sao’, để cùng chia sẻ về kinh nghiệm của cô khi làm việc với nghệ sĩ đến từ Việt Nam. Các câu hỏi xoay quanh buổi thuyết trình bao gồm: Nghệ sĩ phải cân nhắc những vấn đề gì trong quá trình sản xuất và trưng bày tác phẩm? Mối quan tâm của họ bắt nguồn từ đâu, do đâu mà nên? Nghệ sĩ được truyền cảm hứng, hoặc cảm thấy có nhiều kết nối nhất, với những cộng đồng nào? Họ đã tìm thấy sự động viên và ủng hộ từ đâu khi quyết định dấn thân vào hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam?

Để biết thêm thông tin về trưng bày 'Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh' của chúng tôi, vui lòng truy cập: https://bit.ly/3ExtJZg

--

Zoe Butt là giám tuyển và cây viết sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Thực hành của cô tập trung vào việc xây dựng các cộng đồng nghệ thuật đặt tư duy biện luận và nhận thức lịch sử làm nền tảng, cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia thuộc bán cầu nam. Zoe hiện là Giám đốc Nghệ thuật của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Factory (TP. HCM). Trước đây cô từng là Giám đốc Điều hành và Giám tuyển của Sàn Art (TP. HCM) từ 2009 đến 2016; Giám đốc, Chương trình Quốc tế, Dự án Long March, Bắc Kinh (2007–2009); và Trợ lý Giám tuyển mảng Nghệ thuật Đương đại Châu Á, Phòng trưng bày Nghệ thuật Queensland, Brisbane (2001–2007) (với trọng tâm là xây dựng và phát triển Triennial Nghệ thuật Đương đại Châu Á - Thái Bình Dương).

Các bài viết và nghiên cứu của Zoe đã được xuất bản bởi Hatje Cantz; Phê bình nghệ thuật; Nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương; Lalit Kala Akademi; JRP-Ringier; Routledge; Sternberg Press v.v. Các dự án đáng chú ý của cô bao gồm: Gióng chỉnh Ngũ hành (2020-); Pollination (2018-); Sharjah Biennial 14: Leaving the Echo Chamber - Journey Beyond the Arrow, (2019); Nhận thức Thực tại (2013-2016); Những phương Nam đan xen (2016) và San Art Laboratory (2012-2015). Zoe là thành viên giám tuyển quốc tế của MoMA; thành viên của sáng kiến ‘Châu Á 21’ của Hiệp hội Châu Á; thành viên Hội đồng Nghệ thuật Châu Á cho Bảo tàng Solomon R. Guggenheim; và năm 2015 được vinh danh là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.