Talk with | Trò chuyện cùng: Andrew S. Yang & Ace Le + Nora Taylor


* Video documentation will be subtitled in Vietnamese and published at a later date.
* Video tư liệu sẽ được chia sẻ lại với phụ đề tiếng Việt trong thời gian sớm.


[Tiếng Việt bên dưới]

‘Crossing the imaginary chasms: Art at the intersections with Science‘

The inaugural dialogue for Illuminated Curiosities's Public Program will dive into various intersections between art and science from three perspectives: curatorial, artistic, and research. Andrew S. Yang is an artist, biologist, and curator who will shed light on various intersections between art and science, drawing from his selective projects that correspond to the thematics in Illuminated Curiosities (The Body, The Ecology, and The History), as well as his artist residency at Yale-NUS in Singapore. After his lecture, Yang will be joined by Dr. Nora Taylor and curator Ace Le, where the panel discussion will move from personal approaches to regional / global tendencies where more art practitioners and institutions are interweaving art and science, particularly at three loci: mode of exhibition display, accessibility to art, and art making in the Anthropocene.

For more information about our exhibition ‘Illuminated Curiosities’, please visit here.

--

Andrew S. Yang works across the visual arts, natural sciences, and expanded research. His projects have been exhibited from Oklahoma to Yokohama, including the 14th Istanbul Biennial, the Museum of Contemporary Art Chicago, the Spencer Museum of Art, and the Smithsonian Museum of Natural History. His writings can be found in Leonardo, Biological Theory, Art Journal, as well as the recent Routledge Handbook of Art, Science, and Technology Studies and also Kinship: Belonging in a World of Relations. Yang was inaugural artist-in-residence at Yale-NUS College in Singapore (2020), curatorial fellow at the Center for Humans & Nature (2021), and is Professor at the School of the Art Institute of Chicago.

Professor Nora Taylor is Alsdorf Professor of South and Southeast Asian Art at the School of the Art Institute of Chicago. She is author of ‘Painters in Hanoi: An Ethnography of Vietnamese Art’ (Hawaii 2004 and reprinted by Singapore Press 2009), ‘Modern and Contemporary Southeast Asian Art: An Anthology’ (Cornell SEAP Press, 2012) and numerous articles on Modern and Contemporary Southeast Asian and Vietnamese Art. She also curated two exhibitions: ‘Changing Identity: Recent Work by Women Artists from Vietnam’ 2008 and ‘12,759.3 Breathing is Free: Recent Work by Jun Nguyen-Hatsushiba’, SAIC 2010.

Ace Le is an independent art researcher and curator. He is the Founding Director of Lan Tinh Foundation, a non-profit organization dedicated to the archiving, research and exhibition of Vietnamese art. He is also the Chief Editor of Art Republik Vietnam, and a founding member of Of Limits curatorial collective – recipient of 2020 Platform Projects Curatorial Award by NTU Centre of Contemporary Arts Singapore. Ace is the Vietnamese representative in the International Arts Leaders 2022 program by the Australia Council for the Arts. Ace holds an MA in Museum Studies and Curatorial Practices, and a Master in Media and Communication from Nanyang Technological University, and a BBA(H) from the National University of Singapore.

---------------

'Vượt qua vực ngăn tưởng tượng: Những giao điểm giữa Nghệ thuật và Khoa học'

Chuỗi sự kiện vệ tinh của Phổ Hiếu Kỳ mở màn bằng một cuộc đối thoại xoay quanh những giao điểm giữa nghệ thuật và khoa học, nhìn từ ba góc độ khác nhau: giám tuyển, nghệ sĩ, và nhà nghiên cứu. Diễn giả Andrew S. Yang, một nghệ sĩ, nhà nghiên cứu sinh học, và giám tuyển, sẽ chia sẻ về những dự án cá nhân với nội dung phản hồi tới một vài ‘vùng hiếu kỳ' trong triển lãm (Cơ thể, Sinh thái, và Lịch sử), cũng như trải nghiệm lưu trú của anh ở Yale-NUS, Singapore. Sau phần chia sẻ của mình, Yang sẽ cùng tiến sĩ Nora Taylor và giám tuyển Ace Lê dịch chuyển cuộc thảo luận sang địa hạt thực hành cá nhân, nơi các diễn giả sẽ cùng đàm luận về các xu hướng lồng ghép nghệ thuật và khoa học trong khu vực Đông Nam Á cũng như quốc tế, chủ yếu dựa trên ba phông quy chiếu: hình thức trình bày triển lãm, độ mở trong tiếp cận nghệ thuật, và việc sáng tác trong Kỷ Nhân sinh.

Để biết thêm thông tin về trưng bày trưng bày 'Phổ Hiếu Kỳ', vui lòng truy cập tại đây.

--

Biên độ sáng tác của Andrew S. Yang trải dài giữa nghệ thuật thị giác, khoa học tự nhiên, và nghiên cứu mở. Anh đã triển lãm các dự án của mình từ Oklahoma đến Yokohama, bao gồm ở Istanbul Biennial lần thứ 14, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Chicago, Bảo tàng Nghệ thuật Spencer, và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian. Các bài viết của anh đã xuất hiện trên các tờ Leonardo, Biological Theory, Art Journal, gần đây nhất là trong tuyển tập Routledge Handbook of Art, Science, and Technology Studies và cuốn Kinship: Belonging in a World of Relations. Yang từng là nghệ sĩ lưu trú lứa đầu tại Đại học Yale-NUS, Singapore (2020), nghiên cứu sinh giám tuyển tại Trung tâm Nhân chủng & Tự nhiên (2021), và hiện đang là Giáo sư tại Học viện Nghệ thuật Chicago.

Nora Taylor là Giáo sư về Nghệ thuật Nam và Đông Nam Á tại Viện Nghệ thuật Chicago. Cô là tác giả của ‘Hoạ sĩ Hà Nội: Một cái nhìn Dân tộc học về Nghệ thuật Việt Nam’ (Hawaii, 2004 và được tái bản bởi Singapore Press, 2009), ‘Tuyển tập: Nghệ thuật Đông Nam Á Hiện đại và Đương đại’ (Cornell SEAP Press, 2012) và nhiều bài viết khác về Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại ở Việt Nam và Đông Nam Á. Cô đồng thời giám tuyển hai triển lãm: ‘Bản ngã chuyển đổi: Các tác phẩm mới của Nghệ sĩ nữ từ Việt Nam’ 2008 và ‘12,759.3 Thở là Tự do: Các tác phẩm mới từ Jun Nguyen-Hatsushiba’, SAIC, 2010.

Ace Lê là một nhà nghiên cứu và giám tuyển nghệ thuật độc lập. Anh là Giám đốc Sáng lập của Lân Tinh Foundation và là Tổng Biên tập tạp chí Art Republik Việt Nam. Ace là thành viên đồng sáng lập nhóm giám tuyển Of Limits – đơn vị được trao giải 2020 Platform Projects Curatorial Award bởi NTU Centre of Contemporary Arts Singapore. Ace cũng là gương mặt đại diện cho Việt Nam trong chương trình International Arts Leaders 2022 do Australia Council for the Arts bảo trợ. Anh tốt nghiệp khóa Thạc sỹ về Nghiên cứu Bảo tàng và Thực hành Giám tuyển, và khóa Thạc sỹ về Báo chí và Truyền thông tại Nanyang Technological University, đồng thời tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại National University of Singapore.
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.