Tan Son Nhat Airport / Sân bay Tân Sơn Nhất


2016
Painting
Watercolour
35 x 53 cm
Bùi Duy Khánh
Contemporary Art--

2016
Họa phẩm

Màu nước
35 x 53 cm
Bùi Duy Khánh
Nghệ Thuật Đương Đại

Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.