The Indochinese Girl / Cô gái Đông Dương


2005
Painting
Colours, Silver, Laquer
70 cm x 70 cm
Nguyễn Quang Huy
Contemporary Art--

2005
Họa phẩm
Màu, Bạc, Sơn ta trên vóc
70 cm x 70 cm
Nguyễn Quang Huy
Nghệ Thuật Đương Đại


Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.