The Last Piece of Meat / Thịt Cô ĐơnPainting
Acrylic on cardboard
20 x 30 cm
Nguyễn Việt Cường
Contemporary Art

I have lived in Saigon for more than ten years. I have shopped at supermarkets for just as many years but had never seen the stock run out as quickly as the recent days. I was overwhelmed by this occurrence, so I painted this scene using the box of my newly replaced kitchen light. Light is energy. Food is energy. Art, to me, is also energy.Sai Gon Box is a small project that I did during the lockdown period in Saigon during the COVID-19 pandemic. I used my personal perspective and drew how Saigon looked during these pandemic days on a cardboard box. These are relief boxes from online orders that I had received. Being restricted from going outside has given me time to turn inward and observe and self-reflect. This reflection has helped me light up my creative energy for the idea for this project.

(Text courtesy of the artist)
 
--

Họa phẩm
Acrylic trên giấy carton
20 x 30 cm
Nguyễn Việt Cường
Nghệ Thuật Đương Đại


Tôi ở Sài Gòn được mười mấy năm. Kinh nghiệm đi siêu thị cũng ngần ấy năm, chưa bao giờ thấy cảnh siêu thị hết hàng chóng vánh như mấy ngày nay. Choáng ngợp quá nên vẽ lại trên hộp của cái đèn nhà bếp vừa mới thay. Ánh sáng là năng lượng. Thực phẩm là năng lượng. Nghệ thuật với tôi cũng là năng lượng.

Sài Gòn Hộp là một dự án nhỏ, tôi thực hiện trong thời điểm Sài Gòn bị chia cắt vì dịch Covid. Tôi sử dụng góc nhìn của riêng mình và vẽ những bức tranh về Sài Gòn những ngày này trên thùng carton. Đây là những chiếc Thùng hàng cứu trợ, thùng hàng online mà tôi đã thu nhặt được. Việc bị hạn chế ra ngoài đã cho tôi thời gian để “quay vào bên trong” để quan sát và quán chiếu bản thân. Nó đã giúp tôi khơi gợi năng lượng sáng tạo và có ý tưởng để thực hiện dự án này.

(Văn bản của nghệ sĩ)
Nguyen Art Foundation © 2022. All rights reserved. / Đã đăng ký bản quyền.